2021-04-21

Neutralitatea climatică este obiectivul nostru – strategia de acțiune a Aluprof

Aluprof SA compania lider, parte din Grupul de Capital Kęty, una dintre companiile de top printre furnizorii de soluții arhitecturale din aluminiu și-a stabilit obiectivele strategice pentru anii 2021-2025. Continuându-și acțiunile anterioare, compania a prezentant angajamentele din domeniul social și mediul înconjurător sub forma obiectivelor dezvoltării durabile.

Pentru un viitor mai bun.

Producătorul a actualizat și și-a definit obiectivele economice strategice pentru anii 2021– 2025. Continuând acțiunile anterioare în domeniul ESG (eng. Environmental, Social, Corporate Governance) Aluprof a definit pentru prima oară parametrii și a prezentat angajamentele, pe care compania le respecta deja – legate de mediu și de guvernanța socială corporativă.

Pentru generațiile viitoare și mediul natural în „lupta pentru un viitor mai bun” trebuie să se alăture și industria, în special domeniul construcțiilor. Conform studiilor The World Economic Forum și Boston Consulting Group (2021) această ramură a economiei este responsabilă de 10% din emisia mondială de gaze de seră. În cadrul strategiei publicate, Aluprof continuă acțiunile de promovare a conceptului de dezvoltare durabilă. Printre numeroasele angajamente ale companiei, se disting cele de mediu și sociale – certificarea Cradle to Cradle și perfecționarea continuă a proceselor de producție (în cadrul sistemului de management al mediului ISO 14001). În cadrul acțiunilor pentru comunitatea locală (și nu numai), merită subliniate acțiunile companiei pentru angajați – programele: Împreună cu Grupul, Grupul Verde și Mâna Verde în cadrul colaborării cu Fundația Arka.

Compania implementează o serie de inițiative cu scopul diminuării impactului activității sale asupra mediului natural. Aluprof a actualizat analiza detaliată a amprentei de carbon a produselor sale și a prezentat angajamentele legate de dezvoltarea durabilă. Printre numeroasele țeluri privind mediul ale companiei se numără tinderea spre realizarea neutralității climatice.

Aluprof cu gândul la mediu

Țările UE și-au exprimat țelurile în Pactul Verde European. Una dintre direcțiile propuse de acțiune este neutralitatea climatică realizată printre altele datorită economiei cu nivel redus de emisii, produselor și economiei circulare. Aluprof creează de mai multe zeci de ani soluții inovatoare, proiectate cu gândul la construcțiile durabile. Sistemele de aluminiu ale companiei sunt utilizate în cele mai renumite proiecte din toată lumea, ale căror caracteristici prietenoase cu mediul sunt demonstrate prin certificatele de construcții verzi: BREEAM, LEED, DGNB sau Well. Merită să menționăm aici câteva exemple: Mennica Legacy Tower din Varșovia, Concordia Design din Wrocław sau noul hotel deschis în rețeaua Hard Rock din Budapesta. Gama produselor cu economisire de energie și pasive ale companiei este dezvoltată continuu – ca angajament având drept scop promovarea acestor produse, Aluprof și-a propus o creștere a cotei soluțiilor firmei în clădirile cu certificate BREEAM sau LEED cu 20% până în anul 2025.

Înțelegem conceptul dezvoltării durabile a companiei ca acțiuni în domeniul protecției mediului, siguranței și dezvoltării angajaților, al responsabilității în lanțul de aprovizionare, precum și al implicării în dezvoltarea comunității locale. Realizăm aceste inițiative prin Fundația Grupului Kety. Aceasta este o parte cheie în strategia noastră – obiectivul nostru este să atingem neutralitatea climatică până în anul 2050, iar până în 2025 să reducem amprenta de carbon cu 15% – declară Bożena Ryszka, Director Marketing și PR Aluprof.

Alegere conștientă = emisii reduse

Reducerea amprentei de carbon, chiar și la o scară mică în propria gospodărie, este importantă. Merită să reținem că prin alegeri conștiente și achiziția produselor cu valori reduse ale emisiilor, contribuim la protecția mediului și la realizarea obiectivului reprezentat de decarbonizarea mondială. Fiecare dintre noi poate încerca să își reducă amprenta personală de carbon. Este suficientă modificarea câtorva obiceiuri, pentru ca impactul nostru asupra mediului natural să fie mai pozitiv. Merită să alegem de exemplu produse ecologice și să acordăm atenție certificatelor, pe care le dețin produsele, pe care le cumpărăm.

În cazul Aluprof emisia calculată de dioxid de carbon transformată într-o tonă de produse atinge un parametru foarte redus: 2,79 tCO2e pentru piesele cu emisii reduse produse în fabricile din Kęty pe linia LOW CARBON KĘTY. Spre comparație, producția unei tone de aluminiu primar în lume cauzează în medie o emisie de 16,7 tCO2e, fiind de aproape 6 ori mai mare. Nivelul redus de emisii a putut fi realizat datorită utiizării parcului modern de mașini în procesul de producție și conținutului ridicat de materii prime secundare – deșeuri de aluminiu reciclate la un nivel mediu de 65%.

Aluprof a supus suplimentar produsele sale unei verificări independente de mediu de către Institutul de Tehnică în Construcții, care a elaborat fișele de acțiune asupra mediului sub numele de fișe EPD (Environmental Product Declaration).

Împreună luptăm pentru reducerea emisiilor gazelor de seră și pentru creșterea eficienței energetice în construcții. Știm de asemenea cât de importantă este reciclarea și folosirea resurselor de energie din surse regenerabile. Toate acțiunile noastre sunt conforme cu premisele Pactului Verde European și cu viziunea Dezvoltării Durabile a Lumii – adaugă Aleksandra Baksik, Brand and Sustainable Development Manager Aluprof.