2021-05-19

CODUL DE PROCEDURĂ PENTRU FURNIZORII GRUPULUI DE CAPITAL GRUPA KĘTY S.A.

Codul de Procedură pentru Furnizorii Grupului de Capital GRUPA KĘTY S.A. a luat ființă în cadrul strategiei de responsabilitate socială a Grupului de Capital Grupa Kęty S.A., incluzând o abordare sustenabilă a lanțului aprovizionare.

Codul definește cele mai importante aspecte stabilite pentru Furnizorii* Grupului de Capital Grupa Kęty S.A.** în domeniul desfășurării unei activități etice și oneste, asigurării unor condiții de muncă sigure și igienice, respectării drepturilor omului, responsabilității pentru calitatea produsului și pentru mediul natural.

Vă invităm să citiți scrisoarea deschisă a Consiliului de Administrație al Grupului Kęty S.A. către Furnizorii Grupului de Capital Grupa Kęty S.A.

Codul de Procedură pentru Furnizorii Grupului de Capital GRUPA KĘTY S.A. este disponibil aici.


*Furnizor - entitate aflată în relații economice cu Grupul de Capital Grupa Kety S.A.
**Grupul de Capital Grupa Kety S.A. – Grupul Kęty S.A. și toate societățile afiliate.