2021-08-30

Aluprof SA implementează politica ESG

Preocuparea pentru climă, bunăstarea oamenilor și guvernanța corporativă sunt aspecte importante și prezente în dezvoltarea actuală Aluprof. Compania are în plan continuarea strategiei dezvoltate și intensificarea acțiunilor în aceste arii, realizând premisele politicii ESG.

ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) este un concept care presupune concentrarea atenției companiei pe acțiuni în trei domenii - protecția mediului, grija pentru societate și guvernanța corporativă. Este o politică care vizează reducerea impactului negativ asupra climei, crearea unui spațiu mai bun pentru viață și dezvoltarea responsabilă a companiei. Deși activitățile legate de aceste arii au fost realizate și înainte de Aluprof, acum compania include întregul concept în obiectivele economice strategice pentru 2021-2025, pentru a le face și mai eficiente.

Pentru a implementa mai eficient premisele politicii ESG în cadrul Aluprof, fiecare arie a fost împărțită în piloni strategici care definesc direcțiile de activitate întreprinse de companie.

Responsabilitatea pentru mediu

 1. Limitarea emisiei gazelor de seră
 2. Dezvoltarea proceselor de recycling și gestionarea eficientă a deșeurilor în toate ariile de activitate ale organizației
 3. Inovație și dezvoltarea produselor, a serviciilor și a proceselor care răspund provocărilor legate de schimbările climatice

Implicarea socială

 1. Sănătatea și siguranța angajaților
 2. Angajator atractiv - imaginea unui sector inovator, atragerea talentelor
 3. Susținem comunitățile locale
 4. Acționăm pentru persoanele din categorii defavorizate
 5. Dezvoltăm conceptul educației prin sport – ca instrument de încurajare a tinerilor la activitate fizică și pentru combaterea obezității – boala de civilizație a secolului XXI

Business profesionist

 1. Concentrarea pe viziunea și valorile companiei
 2. Împărțim profitul realizat cu un număr larg de părți interesate
 3. Respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și politică de mediu responsabilă într-un lanț larg de aprovizionare

Viziunea Aluprof este de a juca rolul unei companii de talie mondială care asigură dezvoltarea angajaților, utilizează eficient resursele naturale, garantează siguranța și protecția mediului și are, de asemenea, o valoare economică pe termen lung. În activitățile sale, dorește să fie ghidată în continuare de valori precum standarde morale, etică și cultură de business, responsabilitate socială și soluții inovatoare.

În proiectele apreciate în întreaga lume se utilizează soluții inovatoare Aluprof, care sunt create cu gândul la construcții durabile și prietenoase planetei. Calitatea acestor construcții este confirmată de cele mai importante certificate acordate acestora, precum BREEAM, LEED, DGNB și Well. Ca parte a realizării politicii ESG, Aluprof dorește să continue această direcție de dezvoltare și să realizeze o creștere de 20% a cotei soluțiilor companiei în instalațiile certificate până în 2025.

Anul 2025 este de asemenea punctul limită pentru realizarea următorului obiectiv. Acesta este limitarea emisiei gazelor de seră. Datorită utilizării parcului modern de mașini în procesul de producție și folosirii materiilor prime secundare (reciclarea deșeurilor de aluminiu la un nivel mediu de 65%), Aluprof a redus considerabil emisiile de dioxid de carbon. Calculat pe tonă de produse pentru blocuri cu emisii reduse din gama LOW CARBON KĘTY, aceasta se ridică la 2,79 tCO2e, în timp ce valoarea medie a acestui parametru în lume este de 16,7 tCO2e. Aluprof are în plan o reducere și mai mare a impactului negativ asupra mediului și o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 15% până în 2025. Modificările proceselor și operațiunilor Aluprof vor influența realizarea obiectivului principal, acela de realizare a neutralității climatice până în anul 2050.

Din politica ESG Aluprof fac parte și oamenii. Acțiunile strategice vor fi ghidate de bunăstarea angajaților și a comunităților locale. Planul își propune să crească siguranța și să atingă o rată zero de accidente. Obiectivul este, de asemenea, consolidarea statutului de angajator atractiv. Indicatorul acestui aspect trebuie să fie reducerea fluctuației personalului cu 5% la nivel anual. În plus, strategia presupune includerea a 100% dintre furnizori în Codul de conduită al furnizorilor și implementarea a 150 de proiecte de sprijinire a comunităților locale.

- Nu se poate crea viziunea companiei, având în vedere doar propriul interes economic. Pe baza experienței noastre, în premisele strategice și conceptuale actuale, am luat în considerare, printre altele: ce vrem să reprezentăm în calitate de companie și ce valori ne vor călăuzi în toate planurile activității noastre. Astfel, încât orașele create cu participarea noastră să funcționeze pe baza unor principii transparente de etică în afaceri și relații interumane. În opinia noastră, este foarte important ca noile strategii să țină cont de ceea ce este important: grija pentru oameni și mediu - explică Małgorzata Wojtasik, director comercial și membru al consiliului de administrație al Aluprof SA.