Compania Aluprof deține Centrul independent de Cercetare și Inovare, care a implementat și funcționează în conformitate cu sistemul de management ISO 17025. În primul trimestru al anului 2017, Centrul de Cercetare și Inovare a implementat sistemul de management conform normei ISO 17025, în urma căruia a fost depusă o cerere de acreditare către Centrul Polonez de Acreditare. În timpul auditurilor și evaluării finale, personalul laboratorului a demonstrat că instituția îndeplinește toate criteriile, normele și cerințele PCA.

Certificatul emis de Centrul Polonez de Acreditare confirmă un nivel ridicat de independență, imparțialitate și competență a personalului care lucrează în cadrul Centrului de Cercetare și Inovare ALUPROF. – Documentul este de asemenea o certificare a faptului că rezultatele obținute de laborator competente și incontestabile – a declarat Piotr Ciemała, Director Calitate în cadrul Laboratorului. În cursul pregătirii evaluării finale PCA a subliniat că punctul forte al Centrului de Cercetare și Inovare este personalul implicat și acțiunea rapidă și competentă, posibilă datorită cunoașterii curente a metodelor de cercetare.

Din structura Centrului de Cercetare și Inovare face parte, printre altele, cea mai mare celulă de cercetare din Europa Centrală și de Est în domeniul testării ferestrelor, ușilor, fațadelor și jaluzelelor de exterior în domeniul testelor de etanșeitate. În celulă pot fi testate obiecte de volume mari, cu înălțime de 6,5 m și lățime de 6 m. Nu demult, această celulă a fost modernizată și dotată cu un software modern adaptat standardelor institutului IFT Rosenheim, care a permis calibrarea de către IFT a postului de testare și încheierea unui contract cu această organizație de prestigiu.

Contractul semnat permite efectuarea Analizelor Tipului de către angajații IFT Rosenheim. Această soluție este deosebit de comodă, deoarece elimină costurile logistice legate printre altele de transportul structurii în în Germania, asigură termene mai scurte de realizare a testelor și de așteptare a documentelor, și, cel mai important, permite sprijinirea directă a clienților pe parcursul testelor.