MB-SR100 en MB-SR80

MB-SR100 en MB-SR80

 • ≤2,8 W/(m2K)
  Thermische isolatie Uf

Vanwege de uitvoering van een contract voor levering en montage van een complete gevel voor de nieuwe luchthaventerminal in Warschau heeft ALUPROF S.A. compleet nieuwe technische oplossingen ontwikkeld op het gebied van vliesgevels van aluminium en glas. Deze moesten voldoen aan de hoogste eisen van het object en de aluminiumsystemen moesten zo goed mogelijk worden aangepast aan de architectonische visie. Dit is bereikt door het voorgestelde concept, bepaalde esthetiek en het uiterlijk van de aluminium profielen.

De gevel kan in principe worden onderverdeeld in de twee delen TERMINAL en PIRS, waarvoor de volgende vliesgevelsystemen zijn gebruikt: voor het PIRS-gedeelte MB-SG60 en MB-SR100, en voor het TERMINAL-gedeelte MB-SR80. Verder moet opgemerkt worden dat in het object een van de modernste beglazingen van het bedrijf Glaverbel zal worden geïnstalleerd: Planibel Energy NT 10 mm - 16 mm Argon - Stratophone 66.1 waarmee de beste parameters voor geluidsdichtheid, thermische isolatie en transparantie worden verkregen.

Voorbeelden van glasparameters;

 • Light Transmission LT(%) 69
 • Light Reflection LR (%) 12
 • U-Value [W/ m2K] 1

PIRS - toepassing van vliesgevelsystemen van aluminium en glas MB-SG60 en MB-SR100

De Pirs-gevel is vanaf het niveau +5,30 in zijn geheel uitgevoerd als hellende vliesgevel transparante, glazen isolatiesets met een dikte van 39 mm.

Constructie, afmetingen en uiterlijk:

De aan de buitenkant zichtbare breedte van stijlen en dwarsbalken bedraagt 60 mm. De grootte van de profielen is ontworpen in overeenstemming met de regels van de bouwtechniek, natuurkunde en bouwstatica. Hellingshoek van de gevelconstructie ten opzichte van de loodlijn: 10° naar buiten. De gevelconstructie bestaat uit het omgekeerde systeem met stijlen en dwarsbalken. Dit betekent dat de dragende aluminiumprofielen (stijlen en dwarsbalken) aan de buitenkant zijn geplaatst. Aan de binnenkant is een vlakke glasoppervlakte zichtbaar die is uitgevoerd in de structurele beglazingstechniek.

Door deze benadering is het skelet van stijlen en dwarsbalken ontworpen als elementconstructie, waardoor alle voorbereidende werkzaamheden en verbindingen zijn uitgevoerd in de productiewerkplaats. De dwarsbalken zijn verbonden met halve stijlen door middel van speciale aluminium verbindingsstukken en stabilisatieschroeven. Dit levert een bijzonder stijf frame op dat tegelijkertijd de thermische horizontale dilatatie op de juiste wijze compenseert. De thermische verticale dilatatie vindt plaats door middel van een speciale stijl-stijl-verbinding. In het systeem is een gekoppeld drainage- en ventilatieschema toegepast. Dat wil zeggen dat de drainagekanalen in de profielen van de stijlen en dwarsbalken met elkaar zijn verbonden en dat bovendien in het midden van ieder veld een drainage-ventilatieopening is gemaakt.

Om te zorgen voor bijzonder hoge thermische isolatie van de profielen is in het systeem een isolator geïntroduceerd die gemaakt is van speciaal materiaal, waardoor de Uf van het frame 1,64 [W/ m2K] bedraagt.

Bovendien is een speciale centrale dichting toegepast die de akoestische isolatie van de scheidingswand aanzienlijk verbetert en tevens een extra dichtingsfunctie vervult.

Zowel de stijlen als de dwarsbalken zijn speciaal ontworpen voor de behoefte van dit object. De stijlen zijn iedere 2400 mm in vaste modules geplaatst. De gevelconstructie is met behulp van aluminium steunen bevestigd op aan de buitenkant geplaatste T-vormige stalen elementen. De opvulelementen van de velden worden uitgevoerd met vast glas (dubbelglas) met een structureel beglazingssysteem. De breedte van de siliconenvoegen bedraagt 20 mm. De hoeken van het gebouw worden volledig van glas gemaakt.

Basiseisen:

 • U ≤ 1,5 [W/ m2K] voor dubbelglaspakketten Pirs (structurele beglazing)
 • Uf ≤ 2,8 [W/ m2K] voor aluminiumprofielen
 • Rwmin = 40 [dB]

MB-SR100: PIRS, niveau +0.00

De gevel van de begane grond is uitgevoerd in de vorm van een vliesgevel met stijlen en dwarsbalken, beglazing van transparant isolatieglas met een dikte van 39 mm.

Constructie, afmetingen en uiterlijk:

 • Aan de buitenkant zichtbare stijlbreedte: 100 mm middenstijlen, 50 mm randstijlen.
 • Aan de buitenkant zichtbare dwarsbalkbreedte: 100 mm middendwarsbalken, 50 mm randdwarsbalken.
 • De grootte van de profielen is ontworpen in overeenstemming met de regels van de bouwtechniek, natuurkunde en bouwstatica. De stijlen zijn iedere 1200 mm in vaste modules geplaatst.
 • De gevel met stijlen en dwarsbalken is op de gemetselde buitenmuur en stalen elementen bevestigd.
 • Kenmerkend voor deze constructie is dat de klemstrips en maskeringsstrips op de gevel zijn aangebracht in de vorm van een horizontale lijn.

Basiseisen:

 • U ≤ 1,1 [W/ m2K] voor dubbelglaspakketten
 • Uf ≤ 2,8 [W/ m2K] voor aluminiumprofielen
 • Rwmin = 40 [dB]