MB-SR50N EI Brandwerende gevel met stijlen en dwarsbalken

MB-SR50N EI Brandwerende gevel met stijlen en dwarsbalken

  • klasse AE 1050 Pa PN-EN 12152
    Luchtdoorlatendheid
  • klasse RE1200 PN-EN 12154
    Waterdichtheid
  • >1,9 W/(m2K)
    Thermische isolatie Uf

Het systeem met stijlen en dwarsbalken MB-SR50N EI dient voor het uitvoeren van lichte brandwerende vliesgevels en infillgevels met vuurbestendigheidsklassen EI 15, EI 30, EI45, EI 60 volgens de normen PN-EN 1364-3 en PN-EN 1364-1, alsmede vuurbestendige dakbedekkingen van glas met vuurbestendigheidsklasse REI 20 / RE30 volgens de norm PN-EN 1365-2. Het systeem is geclassificeerd als brandvertragend (NRO).

In de constructies van MB-SR50N EI zijn de basisprofielen van het basisgevelsysteem MB-SR50N toegepast: stijlen met een diepte van 85-225 mm en dwarsbalken met een diepte van 69,5-189,5 mm. De aanblik van een brandwerende gevel wijkt niet af van het basissysteem. Voor het verkrijgen van de juiste vuurbestendigheid zijn de stijlen en dwarsbalken uitgerust met speciale brandwerende inzetstukken. Een dergelijk inzetstuk bestaat uit een aluminium vormstuk dat zorgt voor stevigheid, bedekt met platen van brandwerend materiaal. Het glas of andere brandwerende opvullingen worden in de gleuven in de stijl- en dwarsbalkprofielen geplaatst en vastgehouden met een klemstrip. Voor een optimale warmte- en geluidsisolatie worden doorlopende warme afstandshouders van HPVC en geprofileerde glasdichtingen van EPDM toegepast. Bovendien wordt op de zij-oppervlakten van de isolator brandwerende tape toegepast die onder invloed van hoge temperaturen opzwelt en de ruimte tussen de verschillende vlakken van de gevel opvult. De klemstrip is aan de dragende vormstukken bevestigd met een schroef en een ringetje van een roestvrijstaal. Met een dergelijk beglazingsysteem worden de juiste technische parameters van de gevel bereikt en vallen de ruiten of andere opvullingen bij brand niet uit hun sponningen.

De constructie van het brandwerende systeem met stijlen en dwarsbalken maakt de toepassing mogelijk van hoekverbindingen tot ±7.5° per kant, alsmede van gevels die verticaal afwijken in een hoek van±10°. De hierop gebaseerde dakbeglazing kan een hellingshoek hebben van 0 tot 80°. Ook bestaat de mogelijkheid om deuren van het systeem MB-78EI te monteren in gevels met stijlen en dwarsbalken, met behoud van de vuurbestendigheidsklassen EI 30 en EI 60 van de hele constructie.