2018-01-04

Het Centrum voor Onderzoek en Innovatie van Aluprof met PCA-accreditatie – Uitnodiging tot samenwerking

Op 4 december 2017 heeft het Centrum voor Onderzoek en Innovatie van ALUPROF het PCA-certificaat ontvangen en is daarmee een geaccrediteerd centrum geworden. Het is het eerste geaccrediteerde laboratorium van een producent in Polen en een van de weinige in Europa.

In het eerste kwartaal van 2017 heeft het Centrum voor Onderzoek en Innovatie een managementsysteem ingevoerd in overeenstemming met de norm ISO 17025, waarna een accreditatieverzoek is ingediend bij het Poolse Centrum voor Accreditatie (PCA). Tijdens de audits en de eindbeoordeling heeft het laboratoriumpersoneel laten zien dat het instituut voldoet aan alle criteria, normen en eisen van het PCA.

Het certificaat dat is afgegeven door het Poolse Centrum voor Accreditatie bevestigt het hoge niveau van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en competentie van het personeel dat werkt bij het Centrum voor Onderzoek en Innovatie van ALUPROF. – Het document getuigt er verder van dat de resultaten afkomstig uit het laboratorium maatgevend en onbetwistbaar zijn – zegt Piotr Ciemała, Hoofd Kwaliteit van het laboratorium. Tijdens de voorbereiding op de eindbeoordeling heeft het PCA onderstreept dat de sterke kanten van het Centrum voor Onderzoek en Innovatie de betrokken personeelsleden en competente handelingen zijn, mogelijk gemaakt door zeer goede kennis van onderzoeksmethoden.

Het Centrum voor Onderzoek en Innovatie van ALUPROF voert onderzoeken uit volgens de Europese (EN) en Amerikaanse (ASTM, AAMA) onderzoeksnormen. Het beschikt o.a. over de grootste testruimte van Midden- en Oost-Europa voor het testen van ramen, deuren, gevels en buitenjaloezieën op hun dichtheid.