MB-SR50N Fasáda sloupko-příčková

MB-SR50N Fasáda sloupko-příčková

 • >0,7 W/(m2K)
  Součinitel prostupu tepla profilu Uf
 • AE 1200
  Propustnost vzduchu
 • RE 1200 EN 12154
  Vodotěsnost
 • I5/E5 EN 14019
  Odolnost proti nárazu

Nová řada MB-SR50N je modernější variantou fasády MB-SR50, ve které byly použity profily ve standardu IW (pravý úhel profilů sloupů a příček), což umožňuje slícování sloupu a příčky, což přináší kýžený designový efekt z vnitřní strany fasády.

Základní verze fasády kromě standardních řešení nabízí i designové varianty ke splnění všech estetických požadavků.

MB-SR50N umožňuje např. efektní zvýraznění svislého nebo vodorovného dělení plochy. MB-SR50N EFEKT nabízí design strukturální fasády - zvnějšku získáme jednolitou plochu skla dělenou strukturou vertikálních a horizontálních linií o šířce 20 mm. Tato varianta nabízí také řešení výsuvného okna (MB-SR50N OW).

Ve fasádě MB-SR50N je možné konstruovat také střešní světlíky při sklonu 5-75°.

Zaregistrujte

a stáhněte soubory ve formátech

DWG, RVT, RFA, LCF, PDF

Přejděte k registraci

aluprof