Obiekty

Tworzymy

z aluminium

Obiekty

Nowa odsłona

tradycyjnego designu

Obiekty

Tradycyjny wygląd

w nowoczesnym wydaniu

Targi
Systemy przeszklonych ścian działowych
Ściany bezszprosowe przeciwpożarowe MB-78EI w klasach EI30 i EI60
Obiekty

Miliony m2

doświadczenia w aluminium

Targi

Pierwsze
polskie rolety

z certyfikatem Instytutu Domów
Pasywnych w Darmstadt

Banner Image 1

3000 m² świetlików
w Galerii Wroclavia

dedykowane rozwiązania Aluprof

Obiekt: Galeria Wroclavia

Pollard Street, Manchester 2012

Systemy energooszczędne

nowy standard w budownictwie

Certyfikat Breem Excellent: Pollard Street, Manchester 2012

Sky Tower

Systemy fasadowe Aluprof

212 m wysokości

Obiekt: Sky Tower, Wrocław 2012

Banner Image 1

Bezpieczny

i ciepły dom

Budynek prywatny

Banner Image 1

Kreujemy przestrzeń

tworzymy formę

Obiekt: Centrum Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

  Ogrody zimowe


Ogrody zimowe

Zabudowa aluminiowa pozwala cieszyć się ogrodem, który stanowi dodatkowe pomieszczenie budynku, przez cały rok. Ogród zimowy, oranżeria czy weranda aluminiowa są nie tylko rozwiązaniem funkcjonalnym, ale również niezwykle estetycznym. Konstrukcje z profili aluminiowych pozwalają architektom na pełną swobodę w projektowaniu tego typu pomieszczeń, z których korzystać może cała rodzina.

Koncepcja

Firma Aluprof opracowała System Profili Izolowanych Termicznie MB-WG60, przeznaczonych do budowy ogrodów zimowych aluminiowych oraz innych konstrukcji takich jak oranżerie, werandy czy pracownie (pokój hobby) wykonanych z profili aluminiowych. Celem producenta ogrodów zimowych było zaprojektowanie takiego systemu, który może być wykorzystywany jako pomieszczenie mieszkalne w ciągu całego roku oraz dodatkowo jako weranda na profilach zimnych, która może być szklona płytami z poliwęglanu. System Ogrodów Zimowych będzie występował w formie konstrukcji modelowych oraz w rozwiązaniach architektonicznych projektowanych indywidualnie w połączeniu z systemem ściany osłonowej MB-SR50, gdzie profile tego systemu umożliwiają budowę dachów o bardzo dużych długościach krokwi.  Główną ideą systemu jest możliwość budowania ciepłego dachu opartego na profilach słupków, z możliwością wpinania w ściany pionowe dowolnego systemu okien i drzwi MB, oraz umożliwienie kształtowania dowolnej, nawet najbardziej skomplikowanej, geometrii dachu w przestrzeni. System Ogrodów Zimowych MB-WG60 spełnia najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa, izolacji termicznej, wentylacji niezależnie od warunków pogodowych. Na szczególną uwagę zasługuje podkreślenie faktu łatwości prefabrykacji oraz montażu profili tego systemu.

Konstrukcja

System szklanych ogrodów zimowych został zaprojektowany w dwóch wariantach, uwzględniając tym samym podstawowe wymagania użytkownika ze względu na pożądaną estetykę pomieszczenia. W pierwszym wariancie podstawowe profile nośne, tzn. krokwie, są ukształtowane od strony zewnętrznej pomieszczenia w formie profilu odwróconego ^ zakończonego promieniem 20 mm. W drugim wariancie krokwie ukształtowane są od strony wewnętrznej pomieszczenia jako profile skrzynkowe; w obu przypadkach szerokość bazowa wynosi 60 mm. Zarówno dla krokwi zewnętrznej, jak i wewnętrznej w celu zwiększenia wytrzymałości dachu istnieje możliwość wzmocnienia profili dodatkowymi elementami aluminiowymi lub stalowymi. Krokwie powiązane są z profilami płatwi oraz profilami zawiasowymi opartymi o belkę okapu oraz kalenicę w sposób kaskadowy, co znacznie ułatwia właściwe odprowadzenie wody oraz pozwala prowadzić efektywną wentylację pomieszczenia, co w przypadku ogrodu zimowego jest bardzo ważne. Do systemu zostało wprowadzone unikatowe rozwiązanie polegające na takim ukształtowaniu oraz usytuowaniu punktów obrotu profili zawiasowych wokół belki okapu oraz kalenicy, które umożliwia obrót dachu o 7-45° od poziomu, jak również pozwala na wykorzystanie tych samych profili podpierających dla krokwi zewnętrznych i wewnętrznych, co znacznie upraszcza prefabrykację i zmniejsza liczbę potrzebnych profili niezbędnych do produkcji dachu. W projekcie na szczególną uwagę zasługuje fakt zapewnienia bardzo dobrej izolacyjności termicznej profili aluminiowych oraz ich wysokiej wytrzymałości na skutek zastosowania specjalnych przekładek termicznych komorowych, membran z EPDM oraz profilu HPVC, który ochrania termicznie obszar naroża szyby szczególnie podatnego na oddziaływanie niskiej temperatury. Efekty równomiernego rozkładu izoterm zostały przedstawione na mapach temperatury dla wybranych przekrojów. W systemie zastosowano dwa różne układy szklenia - dla krokwi zewnętrznych uszczelnione listwy maskujące, dla krokwi wewnętrznych listwy dociskowe i maskujące tak jak w systemie słupowo-ryglowym ściany osłonowej, które umożliwiają szklenie w zakresie od 20 – 40 mm. Dla zapewnienia efektywnego odprowadzania wody opadowej z dachu oraz skroplin od strony wewnętrznej pomieszczenia system został wyposażony w rynnę wewnętrzną zintegrowaną z profilem belki okapowej oraz profilem zawiasowym i rynnę zewnętrzna odłączaną od belki okapu, co umożliwia zmianę wyglądu Ogrodu Zimowego. Do tego celu służą również profile maskujące, które swoim wyglądem nawiązują do charakterystycznych cech zewnętrznych stosowanych w systemach MB.

Najważniejsze zalety i cechy szczególne systemu MB-WG60

  • Ciągła wysoka izolacyjność termiczna w obszarze naroża szyby zespolonej przy przejściu ściana-dach zapewniona dzięki wprowadzeniu specjalnego profilu HPVC, który służy również do mocowania profilu szklenia, nie ograniczając przy tym grubości szklenia. Profil HPVC umożliwia również łatwe wprowadzenie szyby schodkowej z wypuszczoną krawędzią zewnętrzną, co jest istotne dla małych kątów nachylenia dachu.
  • Profile krokwi wykorzystujące przekładki komorowe nowej generacji zwiększające izolację termiczną oraz wytrzymałość, zbudowane w taki sposób, żeby zoptymalizować technologie walcowania profilu aluminiowego z przegroda termiczną
  • System profili krokwi, płatwi oraz profili zawiasowych powiązanych kaskadowo w taki sposób, żeby zapewnić optymalny system odwodnienia i wentylacji oraz łatwość montażu i prostą obróbkę warsztatową krokwi.
  • Całkowita wodo-wiatroszczelność poprzez wprowadzenie ciągłych membran EPDM, które jednocześnie odcinają powietrze zewnętrzne zimne od profili wewnętrznych aluminiowych.
  • Dla systemu krokwi zewnętrznych i wewnętrznych stałe punkty obrotu pomiędzy belką okapu, kalenicą a profilami zawiasowymi, gwarantujące swobodny obrót dachu w zakresie 7 – 45°, oraz umożliwiające łatwe maskowanie przejścia ściana-dach i ograniczające znacznie liczbę potrzebnych profili.
  • Powiązanie MB-WG60 z systemem profili ściany osłonowej MB-SR50
  • Profil rynny dołączany do profilu belki okapu umożliwia uproszczenie wykonania profilu z przegroda termiczną o dużych gabarytach zewnętrznych oraz daje możliwość łatwego tworzenia dowolnego kształtu rynny w zależności od wymagań klientów; na początek dostępne są dwa rodzaje rynny zapewniające styl klasyczny i nowoczesny.
  • Szeroki zakres szklenia 20 – 40 mm.
  • Zapewnienie wszystkich urządzeń w systemie gwarantującym właściwą wentylację, jak również wymianę powietrza, ogrzewanie i utrzymanie optymalnego klimatu.

Dariusz Ruśniok, Jarosław Tomasik Dział Rozwoju Aluprof.


Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z życia firmy, oferty, promocje, zapisz sie do newslettera.

Aluprof S.A.
ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 (33) 819 53 00
fax: +48 (33) 822 05 12
e-mail: aluprof@aluprof.eu
Zakład w Opolu
ul. Gosławicka 3
45-446 Opole 
tel.: +48 (77) 400 00 00
e-mail: aluprof@aluprof.eu
Zakład w Goleszowie
ul. Przemysłowa 10
43-440 Goleszów
tel.: +48 (33) 483 20 10
e-mail: aluprof@aluprof.eu
 
KRS: 0000106225 | NIP: 547-02-42-884 | Kapitał zakładowy/wpłacony: 4 028 350 PLN,-
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Firma Wiarygodna Finansowo
EU GRANTS

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY
W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

Realizacja: Lizard Media