2020-05-13

Verantwoord ontwerpen. Hoe creëer je gebruikersvriendelijke objecten voor dagelijks gebruik en extreme omstandigheden? Het antwoord van de experts

De manier van denken over het ontwerpen van gebouwen en daarmee ook het uitvoeringsproces en de productie van bouwmaterialen zal als gevolg van de huidige pandemie onherroepelijk veranderen. Verantwoord ontwerpen zal, nog meer dan tot nu toe, gebaseerd zijn op ecologische aspecten. Het belangrijkste doel van investeerders en de branche wordt het bieden van comfort aan gebruikers van de objecten op veel verschillende niveaus.

De Poolse bouwsector heeft het afgelopen decennium een ware renaissance beleefd. De objecten die in die periode zijn gebouwd, voldoen aan de hoogste normen en doen op geen enkele wijze onder voor projecten van onze westerburen. Buitenlandse bedrijven en architecten laten zich steeds vaker inspireren door Poolse investeringen en gebruiken graag materialen van Poolse producenten, waarbij ze lovend zijn over het moderne technische gedachtegoed. De ongekende ervaring die we nu doormaken door de pandemie toont overduidelijk dat de inspanningen tot nu toe nog steeds onvoldoende zijn. Zowel investeerders als de branche hebben begrepen dat de basis van moderne bouw zonder twijfel ecologie is, maar wel in combinatie met de behoeften van gebruikers en verregaande automatisering.

- Nieuwbouw wordt slimmer en milieuvriendelijker. Als samenleving hebben we inmiddels begrepen dat de mogelijke dreiging van het milieu reëel is. Ecologische aspecten worden daarom bijzonder belangrijk bij het ontwerpen. Dit uit zich in het verhogen van markt- en regelgevingsnormen. De ervaring met werken op afstand heeft ons een heel belangrijk ding geleerd, namelijk dat we nu en in de komende jaren nog lang niet klaar zijn om "fulltime" vanuit huis te werken. Daarnaast neemt het bewustzijn van het nut en de mogelijkheden van ICT-systemen verder toe, waardoor die zich uiteindelijk nog beter zullen ontwikkelen. Dit kan een inspiratiebron zijn voor het creëren van multifunctionele multimediale ruimtes in de objecten. De natuurlijke veranderingsrichting is globalisering. De ervaring met de pandemie heeft ons geleerd dat we de planeet alleen kunnen redden als we samenwerken. Door wereldwijd samen te werken, zijn we succesvol en profiteren we van echte voordelen – benadrukt architect Piotr Jasiński, directeur van de ontwerpafdeling van Cavatina Holding, die verantwoordelijk is voor het ontwerp van twee nieuwe kantoorgebouwen in Wrocław – Carbon Tower en Diamentum Office.

Doel: comfort van de gebruikers

Ecologisch bouwen wordt in de eerste plaats geassocieerd met milieubescherming. Regelmatig wordt echter het aspect van comfort over het hoofd gezien. Deze perceptie is veranderd door de ervaringen van onze samenleving tijdens deze periode van isolatie. Aspecten die voor gebruikers in deze tijd nog belangrijker zijn geworden, worden nu al geïmplementeerd in de energiezuinige bouw.

- We brengen ongeveer 90% van onze tijd binnenshuis door, dus bij het ontwerpen van objecten en het kiezen van bouwmaterialen is het belangrijk om stil te staan bij de invloed die het interieur heeft op ons. Energiezuinige en passieve gebouwen moeten aan een reeks specifieke criteria voldoen. Deze betreffen onder meer de hoge kwaliteit van de binnenomgeving die wordt gegarandeerd door akoestisch en thermisch comfort, toegang tot daglicht, uitstekende ventilatie en lage luchtverontreiniging. Als fabrikant van architectuursystemen van aluminium weten we dit als geen ander en al jaren creëren we technologisch geavanceerde producten die aan de verwachtingen van investeerders voldoen en deze zelfs overtreffen. Hierdoor zijn we de eerste keuze voor belangrijke projecten in Polen en de rest van de wereld, lopen we voorop bij de implementatie van moderne en ecologische oplossingen en zijn we een inspiratiebron voor de rest van de branche – zegt Bożena Ryszka, directeur marketing en PR bij ALUPROF SA, het bedrijf dat innovatieve systemen heeft geleverd voor de bouw van de topklasse Mennica Legacy Tower in Warschau.

De ervaring die Poolse fabrikanten de afgelopen jaren hebben opgedaan betaalt zich uit als nieuwe normen voor de bouwsector worden vastgesteld. Bedrijven als ALUPROF kunnen zich veel sneller aanpassen aan de huidige omstandigheden en samen met architecten en aannemers een nieuwe werkelijkheid op de markt scheppen, die is voorbereid op komende nieuwe uitdagingen.

Commerciële bouw als voorloper van goede praktijken

Certificeringssystemen met meerdere criteria (BREEAM, DGNB, HQE, LEED, WELL) die worden gebruikt als bindende internationale methoden voor het beoordelen van groene gebouwen, zijn een manier om objecten te classificeren naar hun impact op mens en milieu. De kaart met duurzame objecten in Polen groeit dynamisch en ons land blijft onveranderd leider van Centraal- en Oost-Europa op het gebied van certificering. Zoals blijkt uit de vijfde editie van het rapport "Certificering van Groene Gebouwen in Cijfers 2020", opgesteld door de Poolse Vereniging voor Ecologisch Bouwen PLGBC, is het gebruiksoppervlak van alle gecertificeerde objecten in Polen binnen één jaar gestegen met 3 miljoen m2 en telt het op dit moment al meer dan 17 miljoen m2.

- De kantoorvastgoedsector heeft hierin een aandeel van bijna 62% en is nog steeds brancheleider in nationale certificering. Eind 2019 beschikten we in Polen over 11,2 miljoen m2 moderne kantoorruimte. Het gecertificeerde deel ervan is al goed voor 76% van het totaal! Dit is een sprong van 9% in vergelijking met vorig jaar. Deze cijfers laten duidelijk zien dat zelfs de grootste certificeringssceptici wel moeten accepteren dat certificering in de commerciële vastgoedsector de norm is geworden. Sterker nog, gezien de ervaring met isolatie tijdens de pandemie, zal dit een belangrijke ontwikkelingsrichting zijn voor de branche en de bouw. – concludeert Rafał Schurma, voorzitter van de Poolse Vereniging voor Ecologisch Bouwen PLGBC.

De beoordeling van een gebouw voor een bepaalde certificering is ook belangrijk voor de marktwaarde van het onroerend goed. Een gecertificeerde investering is veel aantrekkelijker voor potentiële huurders. In het licht van de huidige situatie zal de markt snel afrekenen met entiteiten die er niet in geslaagd zijn zich aan te passen aan de milieunormen.

Tijd voor appartementen en huizen

Volgens het PLGBC-rapport is het aandeel van de woonsector in het aantal gecertificeerde objecten in Polen gestegen tot meer dan 5%.

De ontwikkeling van certificering in de meergezinsbouw is in een stroomversnelling terechtgekomen en het aantal gecertificeerde projecten in deze sector neemt ieder jaar toe. Voorlopig is dit aantal nog niet te vergelijken met certificering in de kantoorsector die in Polen (en ook in de rest van de wereld) toonaangevend is, maar de dynamische toename van het aantal gecertificeerde meergezinswoningen geeft aan dat dit in de toekomst een steeds belangrijker element zal worden - benadrukt Alicja Kuczera, directeur van de Poolse Vereniging voor Ecologisch Bouwen PLGBC.

De ruimte waarin we leven is voor mensen heel belangrijk geworden, mede als gevolg van de isolatie die we de laatste tijd hebben ervaren. Appartementen en huizen die eigenlijk een asiel en rustplaats zijn hebben de functie van kantoren (en in veel gevallen ook crèches en kleuterscholen) overgenomen. Hierdoor zijn hun mogelijkheden en bruikbaarheid verder op de proef gesteld. Nieuwbouw zal deze functies in toenemende mate gaan vervullen om bewoners de best mogelijke leefomstandigheden te bieden.

- Investeerders zullen vaker besluiten om energiezuinige objecten te bouwen, die een kwalitatief veel betere leefruimte garanderen dan de objecten die met traditionele methoden zijn gebouwd. Ons aanbod omvat o.a. de ramen MB-104 Passive die bij uitstek geschikt zijn voor elk object waarin we hechten aan energiebesparing, comfort en respect voor het milieu. Dit is het voorstel met de beste thermisch geïsoleerde constructie in de portefeuille van Aluprof. Ik wil verder nog toevoegen dat aluminiumsystemen duurzaam en veilig zijn dankzij de hoge sterkte van de profielen - zegt Bożena Ryszka van ALUPROF SA.

De trends in de bouwsector zullen zich de komende jaren kenmerken door een toenemend bewustzijn van de gevolgen voor het milieu en vice versa. Duurzaam bouwen, energie-efficiëntie en het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van de gebruikers worden de belangrijkste doelstellingen voor de branche en moderne investeerders.