2020-04-20

ALUPROF strijdt tegen het virus en ondersteunt de helden uit de zorgsector

Alle afdelingen van de klantendienst van ALUPROF werken door op een aangepaste manier, zodat we onze huidige en toekomstige klanten alle noodzakelijke ondersteuning kunnen garanderen. Het bedrijf heeft passende procedures ingevoerd, waarbij de aanbevolen voorzorgsmaatregelen zijn genomen teneinde de veiligheid van de werknemers te waarborgen. De producent van aluminiumsystemen uit Bielsko-Biała gaat echter nog een stap verder - hij ondersteunt medische instellingen financieel, produceert beschermkappen en levert andere beschermingsmiddelen aan ziekenhuizen.

De Kęty-groep en haar grootste dochterondernemingen ALUPROF en Alupol Packaging besteden in totaal 600.000 PLN aan steun voor de zorgsector in hun strijd tegen de pandemie door het coronavisus Covid 19. Er werd 200.000 PLN gedoneerd aan het ziekenhuis voor besmettelijke ziekten in Tychy en eenzelfde bedrag aan de Ambulancedienst van Bielsko. 

Het Provinciaal Ziekenhuis en het Kinderziekenhuis in Bielsko-Biała, het Provinciaal Ziekenhuis in Opole, het Provinciaal Ziekenhuis in Chrzanów en het Openbaar Klinisch Ziekenhuis nr. 2 in Szczecin hebben ook directe financiële steun ontvangen van ALUPROF. De verstrekte financiële steun maakt de aankoop van noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen voor personeel en patiënten mogelijk en ondersteunt activiteiten die gericht zijn op het voorkomen en bestrijden van een pandemie. 

– We hopen dat de middelen die we ter beschikking hebben gesteld de meest dringende behoeften van de ziekenhuizen zullen lenigen. Wij geloven dat we door goede samenwerking de pandemie onder controle kunnen krijgen en de gevolgen ervan kunnen minimaliseren - zegt Tomasz Grela, president van ALUPROF.

Daarom heeft ALUPROF zijn steentje bijgedragen in de aanschaf van beschermingsmiddelen die dringend nodig waren voor het personeel van ziekenhuizen in de directe omgeving. Zo kreeg het Silezische ziekenhuis in Cieszyn van ALUPROF voor hun personeel 2.000.000 mondkapjes waardoor de strijd tegen het coronavirus een stuk veiliger is geworden voor artsen en andere medewerkers. 

Productie van beschermkappen

Met het moderne machinepark, de geavanceerde technologie en vertrouwend op de kennis en ervaring van de werknemers, is ALUPROF in Goleszów en Złotów op grote schaal begonnen met de productie van beschermkappen om daarmee de meest behoeftige medische instellingen in het hele land te steunen. Het bedrijf produceert 12.000 persoonlijke beschermingsmiddelen van dit type die het vervolgens gratis levert aan geïnteresseerde instellingen. Eerder werd in de fabriek van ALUPROF in Bielsko-Biała al gestart met de productie van beschermkappen op een 3D-printer, voor bescherming van de medewerkers van het bedrijf die blootstaan aan contact met andere mensen, bijvoorbeeld bij het ontvangen van leveringen aan het magazijn.

Daarnaast heeft het bedrijf intern een aantal veiligheidsprocedures en preventieve maatregelen genomen op het hoofdkantoor, in de fabrieken en de dochterondernemingen. Waar mogelijk werd een Home Office-werksysteem ingevoerd. Alle medewerkers zijn voorzien van middelen voor het desinfecteren van handen en werkplekken, werd temperatuurmeting mogelijk gemaakt en werd in de gemeenschappelijke delen in kantoren desinfecterende besproeiing uitgevoerd. Verschillende delen an het bedrijf werden onderverdeeld in veiligheidszones om contacten tussen de medewerkers tot het minimum te beperken.

Strijd tegen het virus

ALUPROF benadrukt ook het belang van de maatregelen die we zelf kunnen en moeten nemen om het epidemiologische risico te verminderen. Als het kan, blijf thuis! Laten we vooral de hygiënevoorschriften in acht nemen door regelmatig handen te wassen (gedurende ten minste 20 seconden), het gezicht niet aan te raken en contact met omstanders te minimaliseren. Verder is ook zorg en ondersteuning voor mensen met een hoog risico, met name ouderen, van belang. Als u contact heeft gehad met een geïnfecteerde persoon, moet u onmiddellijk contact opnemen met de juiste betrokken instanties. 

aluprof