MB-70HI Langų ir durų sistema su pagerinta šilumos izoliacija

MB-70HI Langų ir durų sistema su pagerinta šilumos izoliacija

 • > 1,0 W/(m2K)
  Šilumos izoliacija Uf
 • klasa 4
  Sandarumo klasė
 • < klasė E1200
  Vandens nepralaidumas
 • < klasė C5
  Atsparumas vėjo apkrovai

Reaguojant į vis didėjančią statybinių gaminių, pasižyminčių aukštomis izoliacinėmis savybėmis, paklausą, buvo suprojektuotos durų ir langų sistemos su šilumos barjeru MB-70HI, MB-70US HI ir apdarinė siena, sukurta MB-70CW HI langų pagrindu. Jų konstrukcija pagrįsta pasiteisinusiomis, gerai išvystytomis ir puikiai įvertintomis bazinėmis sistemomis, t. y. MB-70, MB-70US ir MB-70CW.

Šios sistemos rėmų šiluminės izoliacijos rodikliai yra gerokai geresni už bazinių sistemų šiluminės izoliacijos rodiklius. MB-70HI sistemos konstrukcijų šilumos perdavimo koeficiento Uf vertė, priklausomai nuo naudojamų profilių ir priedų, svyruoja nuo 1,0 iki 2,3 W/(m2K).

Didesnis šilumos izoliacijos efektyvumas pasiekiamas centrinėje izoliacinėje kameroje, suformuotoje sujungus aliuminio profilius su šiluminėmis pertvaromis, įdėjus specialius izoliacinius įdėklus. Taip suformuoti įdėklai sumažina šilumos perdavimą per šią kamerą dėl mažos šilumos perdavimo koeficiento vertės. Centrinė įdėklų vieta papildomai riboja konvekciją ir šiluminį spinduliavimą.

MB-70HI durys ir langai, kaip ir bazinės sistemos atveju, gali būti naudojami tiek atskiruose mazguose, tiek aliuminio fasaduose. Jei tokios durys ir langai naudojami kaip stulpelio ir (arba) skersinio sienelės užpildas, geriausia jas derinti su sistema, pasižyminčia geresnėmis izoliacinėmis savybėmis, t. y. MB-SR50N HI+.

Uþsiregistruoti

Atsisiøsti failus

DWG, RVT, RFA, LCF, PDF

Eiti á registracijà