MB-SR100 ir MB-SR80

MB-SR100 ir MB-SR80

  • ≤2,8 W/(m2K)
    Šilumos izoliacija Uf

Įgyvendindama naujojo oro uosto terminalo Varšuvoje fasado elementų tiekimo ir montavimo sutartį, bendrovė „Aluprof S.A.“ sukūrė visiškai naujus apdarinių aliuminio – stiklo sienų techninius sprendimus, kurie turėjo atitikti aukščiausius objektui keliamus reikalavimus ir kuo geriau pritaikyti aliuminio sistemas architektūrinei vizijai. Bendrovė pasiūlė sprendimo koncepciją ir dizainą bei aliuminio profilių išvaizda.

Fasadą iš esmės galima padalinti į dvi dalis: terminalą ir keleivių laipinimo galeriją. Keleivių laipinimo galerijai panaudotos apdarinių sienų sistemos MB-SG60 ir MB-SR100, o terminalui MB-SR80. Verta pabrėžti, kad siekiant užtikrinti geriausią garso ir šilumos izoliaciją bei didelį skaidrumą, objekte panaudoti vieni moderniausių „Glaverbel“ bendrovės stiklų - „Planibel Energy NT 10mm - 16mm Argon - Stratophone 66.1“.

Stiklų techniniai parametrai:

  • Light Transmission LT(%) 69
  • Light Reflection LR (%) 12
  • U-Value (W/ m2K) 1

Keleivių laipinimo galerija – tai aliuminio – stiklo apdarinės sienos MG-SG60 ir MB-SR100. Visas keleivių laipinimo galerijos fasadas nuo +5.30 altitudės – tai palinkusi apdarinė siena, įstiklinta 39 mm storio skaidriais izoliaciniais užpildais.

Fasado konstrukcija, geometrinė forma ir išvaizda: Matomas išorinis statinių ir skersinių plotis siekia 60 mm. Profilių dydis suprojektuotas, atsižvelgiant į statybų technikos taisykles, fizikos dėsnius ir reikalavimus pastato statikai. Konstrukcijos fasado nuokrypis į priekį nuo vertikaliosios ašies - 10°. Konstrukcija remiasi apsukta statinių – skersinių sienos sistema, t.y. laikantieji aliuminio profiliai (statiniai ir skersiniai) yra išorinėje pusėje, o vidinė struktūrinio stiklinimo siena atrodo kaip lygus stiklinis paviršius.

Statinių – skersinių fasadas suprojektuotas kaip modulinė konstrukcija, todėl gamykloje buvo atilikti visi paruošiamieji darbai ir pagamintos jungtys. Skersiniai specialiomis aliuminio jungtimis ir stabilizuojančiais varžtais sujungti su pusiniais statiniais. Tokiu būdu gautas labai tvirtas rėmas ir užtikrintas horizontalaus plėtimosi kompensavimas. Vertikalusis šiluminis plėtimasis užtikrintas specialiomis statinio – statinio jungtimis. Konstrukcijoje įdiegta sujungta drenažo ir ventiliacijos sistema, t.y. statinių ir skersinių profiliuose esantys drenažo kanalai yra sujungti, o kiekvienos jungties viduryje yra drenažo ir ventiliacijos anga. Siekiant užtikrinti labai gerą profilių šilumos izoliaciją, panaudotas iš specialios medžiagos pagamintas izoliatorius (rėmo Uf siekia 1,64 [W/m²K]).

Garso izoliaciją pagerina ir papildomą sandarinimą užtikrina speciali centrinė tarpinė.

Statinių ir skersinių sistemos projektas atliktas specialiai šiam objektui, atsižvelgiant į jam keliamus reikalavimus. Moduliuose statiniai įstatyti kas 2400 mm. Fasado konstrukcija prie išorinėje pusėje esančių „T“ formos plieninių elementų tvirtinama aliuminio laikikliais. Užpildantieji stiklo paketai tvirtinami struktūrinio stiklinimo būdu. Silikono siūlių plotis siekia 20 mm. Pastato kampai yra visiškai stikliniai.

Pagrindiniai techniniai parametrai:

  • keleivių laipinimo galerijos stiklo paketų (struktūrinis stiklinimas) U ≤ 1,5 [W/ m²K]
  • aliuminio profilių Uf ≤ 2,8 [W/ m²K]
  • Rwmin = 40 [dB]

Uþsiregistruoti

Atsisiøsti failus

DWG, RVT, RFA, LCF, PDF

Eiti á registracijà