MB-SR50N EI Ugniai atsparios stulpelio-skersinio konstrukcijos apdarinės sienos

MB-SR50N EI Ugniai atsparios stulpelio-skersinio konstrukcijos apdarinės sienos

 • klasė AE 1050 Pa PN-EN 12152
  Sandarumo klasė
 • klasė RE1200 PN-EN 12154
  Vandens nepralaidumas
 • >1,9 W/(m2K)
  Šilumos izoliacija Uf

„Aluprof“ priešgaisrinės apsaugos sistemos leidžia skirtingiems pastato elementams organizuoti vadinamąsias priešgaisrines zonas pastatuose ir užtikrinti tinkamas žmonių evakuacijos sąlygas.

Stulpelio-skersinio konstrukcijos apdarinės sienos MB-SR50N EI ir MB-SR50N EI EFEKT skirtos lengvoms, pakabinamoms ir užpildytoms ugniai atsparioms apdarinėms sienoms, klasifikuojamoms pagal atsparumą ugniai EI 30–EI 60, gaminti. Jas naudojant galima kurti plokščias ir siaurėjančias sienas su jungtimis tarp modulių iki ± 7,5° į šoną ir pasvirusias apdarines sienas, pasvirusias ± 10° kampu. Šiose apdarinėse sienose gali būti naudojamos MB-78EI pagrindu pagamintos priešgaisrinės durys. MBSR50N EI ir MB-SR50N EI EFEKT sistemos gali būti naudojamos kaip pagrindas ugniai atspariems įstiklintiems stogams, kurių nuolydžio kampas yra nuo 0° iki 80°, klasifikuojamiems kaip ugniai atsparūs REI 30 / RE 45.

SAVYBĖS IR PRIVALUMAI

 • vienoda ugniai atsparių ir ugniai neatsparių apdarinių fasadų elementų išvaizda
 • įvairios dizaino ir estetikos dangčių galimybės
 • sistemos lankstumas leidžia įrengti iki ±7,5° šonines jungtis ir iki ±10° pasvirusius fasadus, taip pat nuo 0° iki 80° nuolydžio ir stogo įstiklinimą
 • visiškas suderinamumas su MB-78EI sistema leidžia įrengti priešgaisrines duris apdarinėje sienoje

Uþsiregistruoti

Atsisiøsti failus

DWG, RVT, RFA, LCF, PDF

Eiti á registracijà