Kas ir kokiu tikslu tvarkys jūsų duomenis?

Asmens duomenis, kuriuos ALUPROF SA korporatyvinės svetainės naudotojai pateikia naudodamiesi svetainės funkcijomis, tvarko jų administratorius, t. y. ALUPROF SA, kurios buveinė yra Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała (tel. +48 33 819 53 00), pagal Lenkijos teisės aktus, visų pirma 2016 m. balandžio 27 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR).

Bet kokie asmeniniai duomenys ir (ar) kontaktiniai duomenys, surinkti ALUPROF SA įmonės interneto svetainėje, naudojami tik susisiekti su vartotoju dėl jo užklausos, į kurią vartotojas tikisi gauti atsakymą. Naudotojo duomenis, gautus ALUPROF SA įmonės interneto svetainėje, naudoja tik ALUPROF SA arba jos dukterinės įmonės.

Kas yra slapukai?

Slapukai – tai svetainės tekstiniai failai, saugomi galutinio naudotojo įrenginyje, pvz., kompiuteryje, telefone, ir yra skirti naudoti svetainėje. Slapukuose paprastai nurodomas svetainės, iš kurios jie gauti, pavadinimas, saugojimo galiniame įrenginyje laikas ir unikalus numeris.

Mūsų renkami slapukai yra tik anoniminiai statistiniai duomenys apie jus, kaip mūsų paslaugos naudotoją, naudojami siekiant pagerinti svetainės turinio naudojimą. Nerenkame jokių duomenų, leidžiančių identifikuoti jus kaip asmenį ar ALUPROF SA klientą.

Slapukai naudojami šiais tikslais

  • pritaikyti svetainės turinį prie naudotojo pageidavimų ir optimizuoti naudojimąsi svetainėmis; šie failai visų pirma leidžia atpažinti svetainės naudotojo įrenginį ir tinkamai rodyti svetainę, pritaikytą prie individualių naudotojo poreikių;
  • statistinių duomenų, padedančių suprasti, kaip svetainės naudotojai naudojasi svetainėmis, kūrimas, o tai leidžia tobulinti jų struktūrą ir turinį;
  • išlaikyti Paslaugos naudotojo sesiją (po prisijungimo), kurios dėka Naudotojui nereikia iš naujo įvesti prisijungimo vardo ir slaptažodžio kiekviename Paslaugos tinklalapyje.

Jūsų duomenų saugojimo laikotarpis

Paslaugoje naudojami dviejų pagrindinių tipų slapukai: „seanso“ (seanso slapukai) ir „nuolatiniai“ (nuolatiniai slapukai). „Sesijos“ slapukai – tai laikini failai, kurie galutinio naudotojo įrenginyje saugomi tol, kol išeinama iš svetainės arba išjungiama programinė įranga (interneto naršyklė). „Nuolatiniai“ slapukai galutinio naudotojo įrenginyje saugomi slapukų parametruose nurodytą laiką arba tol, kol naudotojas juos ištrina.

Daugeliu atvejų naršymui internete naudojama programinė įranga (interneto naršyklė) pagal numatytuosius nustatymus leidžia saugoti slapukus naudotojo galutiniame įrenginyje. Svetainės naudotojai gali bet kada pakeisti slapukų nustatymus. Šiuos nustatymus visų pirma galima pakeisti taip, kad interneto naršyklės nustatymuose būtų užblokuotas automatinis slapukų tvarkymas arba kiekvieną kartą būtų informuojama apie juos paslaugos naudotojo įrenginyje.

Išsamią informaciją apie slapukų naudojimo galimybes ir būdus rasite savo interneto naršyklės programinės įrangos nustatymuose, pvz.:

Slapukų naudojimo apribojimai gali turėti įtakos kai kurioms svetainės funkcijoms. ALUPROF SA renka ir saugo informaciją apie naudotojų naudojimąsi svetaine ir jų IP adresus. Tokia informacija renkama remiantis registracijos žurnalų analize ir naudojama techniniais ir statistiniais tikslais, susijusiais su Svetainės administravimu.

Kas turės prieigą prie jūsų duomenų?

Jūsų palikti slapukai bus atskleisti tik įgaliotiems ALUPROF SA darbuotojams ir išorės IT pagalbos paslaugų teikėjams. Šioje svetainėje naudojama „Google Analytics“ – paslauga, leidžianti analizuoti tinklalapio peržiūrų skaičių, kurią teikia „Google Inc.“

Kaip saugome jūsų duomenis?

ALUPROF SA taiko technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų tvarkomų asmens duomenų apsaugą, ir apsaugo jūsų duomenis nuo neteisėtos prieigos, neįgalioto asmens rinkimo ir tvarkymo pažeidžiant Asmens duomenų apsaugos įstatymą. Siekiant užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ALUPROF SA, buvo paskirtas duomenų apsaugos inspektorius, kuris prižiūri, kaip laikomasi asmens duomenų apsaugos principų, taip pat buvo parengta ir įgyvendinta asmens duomenų saugumo politika. https://aluprof.com/firma/rodo.

Kokias teises turite?

Informuojame, kad turite šias teises, susijusias su jūsų asmens duomenų apsauga:

  • teisę reikalauti, kad ALUPROF SA leistų susipažinti su jūsų asmens duomenimis,
  • teisė ištaisyti savo asmens duomenis,
  • teisė reikalauti, kad ALUPROF SA ištrintų arba apribotų jūsų duomenis,
  • teisę nesutikti su duomenų tvarkymu,
  • teisę į duomenų perkeliamumą.

Taip pat informuojame, kad turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui.

Savo duomenų tvarkymą galite apriboti patys, vadovaudamiesi skyriuje „Jūsų duomenų saugojimo laikotarpis“ pateiktais nurodymais.

Mūsų duomenų apsaugos inspektorius

ALUPROF SA paskyrė duomenų apsaugos inspektorių: Michałą Geilke, el. paštas iod_aluprof@grupakety.com, į kurį galima kreiptis bet kuriuo metu, jei kyla abejonių dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo.