• Tomasz Grela
  Tomasz Grela

  Tomasz Grela

  Predsjednik Uprave, Glavni izvršni direktor (CEO)

  G. Grela diplomirao je 1997. na Građevinskom fakultetu Šleskog tehnološkog sveučilišta u Gliwicama. Iste je godine počeo raditi za građevinsko društvo Dombud SA iz Katowica u kojem je do 2001. radio kao voditelj odjela marketinga. Sljedeće dvije godine bio je voditelj logistike i komercijalni direktor društva Farmacol SA iz Katowica. Između studenoga 2002. i srpnja 2006. radio je kao glavni operativni direktor, a zatim je imenovan članom uprave društva Metalplast Bielsko SA. Istodobno, g. Grela je od 2004. bio predsjednik uprave društva Metalplast-Stolarka Sp. z o.o., a na toj je funkciji ostao do prosinca 2008.


  G. Grela je od prosinca 2008. predsjednik Uprave društva Aluprof SA.

 • Jolanta Kosiec
  Jolanta Kosiec

  Jolanta Kosiec

  Članica Uprave, Glavna financijska direktorica (CFO)

  Gđa Kosiec magistrirala je 1997. na Ekonomskom fakultetu Ekonomskog sveučilišta (bivša Ekonomska akademija) u Katowicama. Iste je godine započela svoje pripravništvo u društvu Zakład Metali Lekkich „Kęty” SA, a zatim je bila zaposlena u kontrolingu (1998.-2001.). Sljedeće četiri godine radila je u društvima UNION-VIS Sp. z o.o. i Klinspor Sp. z o.o. kao voditeljica odjela kontrolinga. U razdoblju 2008.-2009. gđa Kosiec bila je voditeljica odjela financija i kontrolinga u društvu Metalplast-Stolarka Sp. z o.o.


  Poziciju Glavnog financijskog direktora u društvu Aluprof SA preuzela je u travnju 2009. Funkciju članice Uprave vrši od veljače 2011.

 • Małgorzata Wojtasik
  Małgorzata Wojtasik

  Małgorzata Wojtasik

  Članica Uprave, Komercijalna direktorica

  Gđa Wojtasik diplomirala je 1988. na Filološkom fakultetu Šleskog sveučilišta u Katowicama. Također je završila postdiplomski studij iz menadžmenta na Šleskom sveučilištu.


  Gđa Wojtasik započela je svoju profesionalnu karijeru u društvu Centrala Handlu Zagranicznego CENTROZAP iz Katowica, gdje je provela osam godina. Godine 1996. zaposlila se i sljedećih 12 godina provela u društvu Hydro Aluminium Chrzanów, u vlasništvu norveškog društva NORSK HYDRO, u kojem je od 2004. bila direktorica prodaje. Nakon dvije godine provedene na funkciji komercijalne direktorice i članice uprave društva Effector SA gđa Wojtasik zaposlila se u društvu Aluprof SA, u kojem je članica Uprave od veljače 2011.