Glavne točke dogovora, utvrđenih u Sporazumu o zajedničkom voditelju obrade ALUPROF-a SA

Drago nam je što vas možemo obavijestiti da su poduzetnici:
ALUPROF SA, s registriranim sjedištem u: ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, Poljska, u nastavku ,Zajednički voditelj obrade 1’;
ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o., s registriranim sjedištem u Ostravi, Hrabová, Na Rovince 879, PSČ 720 00, Republika Češka, u nastavku ,Zajednički voditelj obrade 2’;
ALUPROF Deutschland GmbH, s registriranim sjedištem u Steller Heide 20, 28790 Schwanewede, Njemačka, u nastavku ,Zajednički voditelj obrade 3’;
ALUPROF Hungary Kft., s registriranim sjedištem u 2120 Dunakeszi, Bagoly 11, Mađarska, u nastavku ,Zajednički voditelj obrade 4’;
ALUPROF SYSTEM UKRAINA s.r.o., s registriranim sjedištem u Ukrajini, 04116 Kijev, Sholudenka Street, Building 3, u nastavku ,Zajednički voditelj obrade 5’;
ALUPROF SYSTEM – ROMANIA S.R.L., s registriranim sjedištem u CA Rosetti No. 17, et2, Office No. 201, Campus 17, Sector 2, Bukurešt, Rumunjska, u nastavku ,Zajednički voditelj obrade 6’;
ALUPROF BELGIUM NV, s registriranim sjedištem u Industriepark Hoogveld (Zone 1) Wissenstraat 2, 9200 Dendermonde, Belgija, u nastavku ,Zajednički voditelj obrade 7’;
i Aluprof Netherlands B.V., s registriranim sjedištem u Platinawerf 20g, 6641 TL Beuningen, Nizozemska, u nastavku ,Zajednički voditelj obrade 8’,

sklopili sporazum za zajedničkog voditelja obrade vaših osobnih podataka, tamo gdje je primjenjivo. Poduzetnici jednoglasno izjavljuju da svaki od njih ima pristup podacima, prikupljenima na temelju privola, te da su voditelji njihove obrade poduzetnici u pogledu podataka o klijentima, u vidu imena, prezimena, podataka o registraciji, adresa e-pošte, brojeva telefona/telefaksa, prijava i brojeva klijenata te potencijalnih podataka o klijentima u vidu imena, prezimena, podataka o registraciji, adresa e-pošte, brojeva telefona/telefaksa i prijava, pri čemu se navedeni podaci obrađuju u svrhu uporabe sa sljedećim alatima: glasilo, katalog za arhitekte i područje za ovlaštene korisnike. Ovi se podaci obrađuju samo ako je klijent/potencijalni klijent dao privolu konkretnom poduzetniku da to učini u marketinške svrhe, što ovisi o privoli klijenta/potencijalnog klijenta za takve aktivnosti na temelju članka 6 1 (a) OUZP-a.

U skladu s uvodnom izjavom točke 37 OUZP-a, ALUPROF SA je poduzetnik u vladajućem položaju koji ima prevladavajući utjecaj nad društvima kćerima. Nadalje, vezano uz uvodnu izjavu točke 48 OUZP-a, voditelji obrade, koji su dio grupe poduzeća u smislu članka 4 1 (19) OUZP-a, imaju legitimni interes za prijenos osobnih podataka unutar grupe poduzetnika u svrhu unutarnjih administrativnih potreba, uključujući podatke klijenata ili zaposlenika. Kako bi se obrada gore spomenutih osobnih podataka izvršila na prikladan način, svaki poduzetnik obvezuje se:

  1. primijeniti načela obrade podataka kako slijedi: usklađenost sa zakonom, transparentnost, točnost, svođenje na najmanju moguću mjeru, ograničenje pohrane podataka i jamčenje povjerljivosti i cjelovitosti podataka, naročito u pogledu članka 5 OUZP-a;
  2. osigurati da su osobni podaci, podijeljeni s drugim poduzetnicima, prikupljeni na zakonit način, utvrđen u člancima 5, 6 i/ili 9 OUZP-a;
  3. ispuniti obvezu davanja informacija ispitanicima, uključujući informacije koje se tiču dijeljenja njihovih podataka s drugim poduzetnicima i prikupljanje odgovarajućih privola, naročito za marketinške aktivnosti;
  4. poštivati prava ispitanika glede osobnih podataka za koje je podatke konkretni poduzetnik voditelj obrade, na način, utvrđen u člancima 12 do 22 OUZP-a, s naglaskom na obveze koje proizlaze iz članaka 13 i 14 u odnosu na podatke poduzetnika ALUPROF SA;
  5. pobrinuti se za odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, stavljenih na raspolaganje i prikupljenih u skladu s ovim sporazumom, naročito ograničavajući pristup podacima neovlaštenim osobama;
  6. odobriti pravo na pristup osobnim podacima članovima osoblja koje se obvezuje da će čuvati njihovu povjerljivost;
  7. izbrisati osobne podatke, koje je prikupio voditelj obrade, nakon isteka roka njihove obrade;
    i
  8. ispunjavati druge obveze koje proizlaze iz odredbi Uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Sve upite, koji proiziđu iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka, a koji se odnose na osobne podatke, prikupljene u sklopu registracije, treba uputiti poduzetniku ALUPROF SA, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, Poljska, adresa e-pošte:  ido_aluprof@grupakety.com.