• PSBL
  PSBL

  DEKLARACJA ZOBOWIĄZAŃ CZŁONKÓW PLGBC


  • Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje misję radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą.
  • Aluprof jako członek PLGBC zobowiązuje się do aktywnego wspierania misji i celów PLGBC poprzez włączenie idei zrównoważonego rozwoju do swoich działań biznesowych, jak też propagowania praktyk, które są uczciwe i etyczne, wśród swoich dostawców i usługodawców.
  Zobacz więcej
 • CRADLE2CRADLE
  CRADLE2CRADLE

  CRADLE2CRADLE


  Zobacz więcej
 • ŚLAD WĘGLOWY
  ŚLAD WĘGLOWY

  ŚLAD WĘGLOWY


  • W przypadku Aluprof wyliczona emisja dwutlenku węgla w przeliczeniu na tonę wyrobów osiąga bardzo niski parametr: 2,79 tCO2e dla wlewków niskoemisyjnych produkowanych w zakładach w Kętach z linii LOW CARBON KĘTY.
  • Niską emisyjność udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu nowoczesnego parku maszynowego w procesie wytwórczym oraz dużej zawartości surowców wtórnych – recyklingowanego złomu aluminium na średnim poziomie 65%.
  Zobacz więcej
 • 70 LAT GK GRUPY KĘTY
  70 LAT GK GRUPY KĘTY

  70 TYSIĘCY DRZEW NA 70 LAT GK GRUPY KĘTY


  • W 2023 roku GK Grupa Kęty SA będzie obchodzić jubileusz 70-lecia istnienia na rynku. Ta okazja zostanie uczczona w wyjątkowy i uzdrawiający środowisko sposób – spółka posadzi w Polsce 70 tysięcy drzew!
  • Celem tej ekologicznej inicjatywy jest przede wszystkim troska o zdrowsze środowisko oraz redukcja śladu węglowego. Zapoczątkowana w kwietniu 2021 roku akcja ma potrwać do 2023 roku i stanowi część projektu „Sadzimy tlen” Fundacji Ekologicznej Arka.
  • Szacuje się, że absorpcja CO 2 przez 70 tysięcy drzew w ciągu roku wynosi ponad 420 ton. Ta liczba stanowi 1,19% emisji bezpośrednich gazów cieplarnianych spółek krajowych Grupy Kapitałowej Grupy Kęty (35 111 ton w 2020 roku).
  Zobacz więcej
 • We Recycle
  We Recycle

  RECYCLING


  • Z wachlarza działań proekologicznych warto podkreślić wysokie wykorzystanie surowców wtórnych w produkcji finalnej Grupy Kęty. Zakład wykorzystuje nie tylko odpady własne, ale też odzyskuje i przetwarza aluminium z rynku, w tym produkty po ich zużyciu. Opady te stosowane są jako komponent surowców do produkcji nowych elementów wyciskanych z aluminium.
  • Zakład selektywnie gromadzi poszczególne gatunki stopów, dzięki czemu w procesie wtórnego wytopu nie stosuje oddziaływujących niekorzystnie na środowisko topników pokryciowych. Firma pozyskuje odpady aluminiowe zarówno pochodzące od końcowych użytkowników (post-consumer), jak również materiały stanowiące odpady z procesów produkcyjnych (pre-consumer). Procesowi towarzyszą rygorystyczne wymagania co do jakości zakupywanego złomu, dzięki czemu do przetopu nie trafia aluminium zanieczyszczone, a do powietrza żadne szkodliwe związki, które mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego.
  • Odzyskując aluminium złomowe, oszczędzamy około 95% energii potrzebnej do wyprodukowania aluminium pierwotnego pozyskiwanego z boksytów, którego wytop jest bardzo energochłonny. Dzięki recyklingowi aluminium unikamy również zanieczyszczenia powietrza o 95% oraz wody o 97%.
  Zobacz więcej
 • GRI
  GRI

  Global Reporting Initiative


  • Aluprof jako część Grupy Kęty podąża za Global Reporting Initiative, która umacnia zrównoważone decyzje.
  • GRI jest niezależną organizacją międzynarodową, która od 1997 r. Jest pionierem raportowania zrównoważonego rozwoju.
  • GRI pomaga firmom i rządom na całym świecie zrozumieć i komunikować ich wpływ na krytyczne kwestie zrównoważonego rozwoju, takie jak zmiany klimatu, prawa człowieka, zarządzanie i dobrobyt społeczny.
  • Umożliwia to realne działania, aby stworzyć korzyści społeczne, środowiskowe i ekonomiczne dla wszystkich. Standardy raportowania zrównoważonego rozwoju GRI są opracowywane z prawdziwym udziałem wielu interesariuszy i zakorzenione są w interesie publicznym.
 • ISO 14001
  ISO 14001

  ISO 14001


  Aluprof wprowadził TUV NORD ISO 14001, który jest międzynarodowo uznaną normą określającą metody wdrażania skutecznych systemów zarządzania środowiskowego. Ten standard został opracowany w celu zdefiniowania zasad delikatnej równowagi między utrzymaniem rentowności a minimalizacją wpływu działań na środowisko naturalne. Organizacje, które stosują założenia tego standardu, mogą osiągnąć oba powyższe cele. Norma ISO 14001, a także inne normy określające wymagania dla różnych systemów zarządzania, zostały zbudowane z uwzględnieniem PDCA tzw. Cyklu Deminga (Plan-Do-Check-Act).


  PDCA
 • KARTY EPD
  KARTY EPD

  KARTY EPD


  • Aluprof posiada karty EPD (Environmental Product Declaration) to niezależny certyfikat uznawany na całym świecie, który pokazuje wpływ produktu na środowisko.
  • Jest przyznawany na podstawie analizy Oceny cyklu życia, która powinna zmniejszyć negatywny wpływ produktu na środowisko naturalne.
  • Międzynarodowy system EPD to globalny program środowiskowy, w którym Instytutu Techniki Budowlanej wraz z audytorem dokonuje obiektywnej oceny i weryfikacji wszystkich procesów na podstawie ISO 14025 i EN 15804, biorąc pod uwagę między innymi kwotę odpadów wytworzonych podczas produkcji, poziomu zużycia wody lub zużycia energii w całym procesie.
  Zobacz więcej
 • VMRG & ALUECO MEMBER
  VMRG & ALUECO MEMBER

  VMRG MEMBER


  • VMRG to stowarzyszenie twórców elewacji, które poprzez współpracę ze swoimi partnerami z branży dąży do zapewnienia optymalnego komfortu dla użytkownika końcowego. Ciągłe doskonalenie produktów i procesów, innowacje, szkolenia i serwis gwarantują długoterminową wartość budynków.
  • VRMG jest organizatorem cennych szkoleń branżowych oraz platformą do wymiany wiedzy i doświadczeń w branży budowlanej.
  Zobacz więcej
 • RENOCON
  RENOCON

  RENOCON


  • RENOCON jest niezależnym partnerem stowarzyszeń właścicieli domów i spółdzielni mieszkaniowych we wdrażaniu zrównoważonego budownictwa - NEUTRAL ENERGETIC BUILDING.
  • Aluprof jest preferowanym dostawcą RENOCON w dziedzinie okien, drzwi, fasad aluminiowych.
  Zobacz więcej
 • ICDuBO
  ICDuBO

  ICDuBO


  Produkty Aluprof znajdują swojej miejsce w ICBuBO. Inspirująca platforma dla zrównoważonego rozwoju i innowacji w budownictwie.

  Zobacz więcej

Środowisko

Zobacz jak dbamy o środowisko.

Zobacz więcej