Współpraca szeroko pojętego biznesu i nauki jest czymś naturalnym od stuleci. Ważnym aspektem współpracy środowisk akademickich i biznesu jest wymiana doświadczeń oraz spostrzeżeń kluczowych dla właściwego formułowania programu kształcenia studentów. Wynikiem wspólnych inicjatyw mogą być praktyczne wskazówki dotyczące obszarów i zagadnień, a także kompetencji, na które warto kłaść nacisk w procesie edukacji przyszłych pracowników.


Dlatego firma Aluprof prowadzi program pod nazwą „ALUPROF 4 future” – działania mające za zadanie współpracę z wiodącymi uczelniami wyższymi w Polsce i wspieranie młodych architektów w uzupełnianiu informacji czy poszerzaniu fachowych i praktycznych kompetencji w zakresie architektonicznych systemów aluminiowych. Kluczowym elementem programu jest ułatwianie młodym ludziom poznania branży poprzez wizyty studyjne w ALUPROF, wykłady ekspertów na uczelniach, udział w konferencjach naukowych, radach naukowych oraz warsztaty wpisane w rozkład zajęć oraz informowanie studentów o możliwości podjęcia staży i praktyk studenckich.

Współpracujemy z uczelniami

Akademia Techniczno-Humanistyczna

ALUPROF PARTNEREM SPECJALNOŚCI DLA STUDENTÓW BUDOWNICTWA – KONSTRUKCJE ALUMINIOWO SZKLANE

Zobacz szczegóły

Politechnika Krakowska

ROZWIĄZANIA DLA PRZYSZŁYCH ARCHITEKTÓW

Zobacz szczegóły

Politechnika Śląska

ROZWIĄZANIA DLA PRZYSZŁYCH ARCHITEKTÓW

Zobacz szczegóły

PRACUJEMY BEZ PRZERWY!

Wszystkie działy ALUPROF pracują dla Państwa.
Nasze produkty i usługi są do Państwa
dyspozycji.

#zostanwdomu

Zobacz więcej