Firma Aluprof posiada niezależne Centrum Badań i Innowacji, które wdrożyło i działa zgodnie z systemem zarządzania ISO 17025. W pierwszym kwartale 2017 roku Centrum Badań i Innowacji wdrożyło system zarządzania zgodny z normą ISO 17025, czego następstwem było złożenie wniosku akredytacyjnego do Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Podczas audytów i oceny końcowej personel laboratorium udowodnił, że instytucja spełnia wszystkie kryteria, normy oraz wymagania PCA.

Certyfikat wydawany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdza wysoki poziom niezależności, bezstronności i kompetencji personelu pracującego w Centrum Badań i Innowacji ALUPROF. – Dokument jest również świadectwem tego, że wyniki uzyskiwane przez laboratorium są miarodajne i niepodważalne – mówi Piotr Ciemała Kierownik Jakości w Laboratorium. W czasie przygotowywania oceny końcowej PCA podkreśliło, że mocną stroną Centrum Badań i Innowacji jest zaangażowany personel oraz szybkie i kompetentne działanie, możliwe dzięki biegłej znajomości metod badawczych.

W skład Centrum Badań i Innowacji wchodzi m.in. największa w Europie Środkowo-Wschodniej komora badawcza do badań okien, drzwi, fasad i żaluzji zewnętrznych w zakresie badań szczelnościowych. W komorze mogą być testowane obiekty o gabarytach wysokich na 6,5 m i szerokich na 6 m. Niedawno komora ta została zmodernizowana i wyposażona w nowoczesne oprogramowanie dostosowane do standardów instytutu IFT Rosenheim co pozwoliło na kalibrację przez IFT stanowiska badawczego oraz zawarcie umowy z tą prestiżową organizacją.

Podpisana umowa umożliwia przeprowadzanie Badań Typu przez pracowników IFT Rosenheim. Rozwiązanie to jest niezwykle komfortowe, gdyż eliminuje koszty logistyczne związane m.in. z transportem konstrukcji do Niemiec, zapewnia krótsze terminy realizacji badań oraz oczekiwania na dokumenty, a co ważne umożliwia bezpośrednie wsparcie klientów podczas badań.