Budowa centrum Badan i innowacji w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem innowacyjnych systemów dla budownictwa.

Cele projektu

W nowo powstałym Centrum Badań i innowacji porwadzone będą prace badawczo-rozwojowe wg założonej agendy badawczej, w wyniku których nastąpi opracowanie i wdrożenie rozwiązań dla budownictwa charakteryzujących się środowiskową wartością dodaną. Opracowane zostaną min. produkty znacząco wpływające na zmniejszenie zużycia energii w budynkach poprzez zwiększenie jakości i trwałości systemów izolacyjnych co w konsekwencji umożliwi zmniejszenie energochłonności budynków. tym samym nowe rozwiązania przyczynią się do oszczędności zwiazanych ze zużyciem energii potrzebnej w cyklu rocznym do ogrzania/schłodzenia budynków.

  • Wartość projektu:

    65 939 070,00 PLN
  • Wkład funduszy Europejskich:

    10 688 100,00 PLN