2010-09-03

Certyfikat dopuszczający na klapy dymowe D+H

Wykonanie funkcji oddymiania w obiektach użyteczności publicznej następuje poprzez: okna oddymiające i klapy dymowe wyposażone w odpowiednio dobrane napędy elektryczne.

Klapy dymowe mają za zadanie odprowadzenie dymu, gorących gazów i toksycznych substancji powstających w trakcie pożaru. Dodatkową funkcją klap jest doświetlenie i codzienne przewietrzanie pomieszczeń. Aluprof we współpracy z firmą D+H przeprowadził cykl badań w instytucie w Niemczech. Badanie dotyczyło klap dymowych (okien) w ścianach pionowych. W jego wyniku uzyskano certyfikat  zgodności z normą DIN EN 12101-2 dopuszczający stosowanie tych produktów na rynku w Polsce.

Konstrukcje klap dymowych w ścianach pionowych zostały poddane między innymi następującym badaniom:

heat resistance test - test wysokiej temperatury

low resistance test - test niskich temperatur

Functional tests - testy funkcjonalności. Test składa się z dwóch etapów. I etap: badanie cykli otwierania

i zamykania. II etap: badanie obciążeniowe.

Dzięki przeprowadzonym badaniom uzyskaliśmy certyfikat zgodności, w ramach którego jednostkowe skrzydło okienne wykonane z  profili  Aluprof: MB-59S, MB-59S Casement, MB-60, MB-60US, MB-70, MB70US, MB-70HI, MB-70US HI dopuszczone jest do stosowania w systemach oddymiania grawitacyjnego - mówi Łukasz Waligórski z Działu Rozwoju Aluprof. Certyfikat obejmuje podstawowy asortyment okien systemu Aluprof przewidzianych do stosowania w ścianach pionowych - dodaje Ł. Waligórski.

Certyfikat 0786-CPD-50548

Certyfikat 0786-CPD-50548 PL