MB-70CW Fasáda studeno-teplá

MB-70CW Fasáda studeno-teplá

  • > 1,43 W/(m2K)
    Součinitel prostupu tepla profilu Uf
  • od třídy E750
    Vodotěsnost
  • od třídy C5
    Odolnost vůči zatížení větrem

Studeno-teplá fasáda z oken MB-70 CW využívá systém konstrukce hliníkových oken o zvýšené tepelné izolaci MB-70. Slouží ke stavbě vnějších plášťů železobetonových nebo zděných konstrukcí s okenními otvory.

U fasády tohoto typu jsou dvě oblasti, tzv. "studená" a "teplá". Teplou oblastí jsou tepelně izolovaná hliníková okna montovaná v okenních otvorech před lícem fasády. Studenou oblastí jsou meziokenní pásy chránící konstrukci a tepelnou izolaci (např.minerální vlnu) před atmosférickými vlivy.

Použití tohoto systému značně zkracuje dobu stavby z důvodu možnosti "uzavření" okenních otvorů před provedením meziokenních pasů a vnější fasády.

Konstrukce MB-70CW je charakteristická velmi dobrou tepelnou a akustickou izolací (rámcová skupina 1), splňuje také estetické požadavky tohoto typu fasád tzn. při pohledu z vnějšku není viditelný rozdíl ve vzhledu oblastí "studených" a "teplých" a mezi pevnými a otevíranými prvky. Pásy viditelných hliníkových profilů při pohledu z vnější strany jsou výjimečně úzké, jejich šíře je 78,5 mm, díky tomu konstrukce působí lehkým a štíhlým dojmem.

Zaregistrujte

a stáhněte soubory ve formátech

DWG, RVT, RFA, LCF, PDF

Přejděte k registraci