Aluprof jako jedna ze společností skupiny Grupa Kęty realizuje myšlenku společenské odpovědnosti firem a udržitelného rozvoje formou vytváření mnohostranných vztahů s okolím, spočívajících ve zohledňování potřeb co nejširší zainteresované skupiny: akcionářů, zaměstnanců, klientů, obchodních partnerů a místních komunit. Každou firmu tvoří lidé. Lidé, kteří jsou odběrateli našich výrobků, lidé, kteří zastupují naše klienty, dodavatele, naši obchodní partneři a samozřejmě zaměstnanci.

Vůči všem a každému z nich máme určité závazky, ale sami také čerpáme z dobrých vztahů s nimi. Právě vůči lidem podnikání nese hlavní odpovědnost. Také dobře víme, že náš úspěch by nebyl možný bez partnerské spolupráce s našimi klienty. Právě díky dodavatelským firmám, se kterými spolupracujeme, nacházejí naše výrobky použití v různých veřejných objektech.

NADACE

Skupina Grupa Kęty dětem z Podbeskydí

Z iniciativy skupiny Grupa Kęty vznikla nadace „Skupina Kęty dětem Podbeskydí“, jejímž hlavním úkolem je zajištění péče pro děti z dětských domovů a výchovných ústavů a propagace myšlenky náhradní rodinné péče.

www.dziecipodbeskidzia.pl

aluprof