2021-03-04

SYSTÉM DĚLICÍCH STĚN ALUPROF MB-118EI S EVROPSKÝM TECHNICKÝM POSOUZENÍM

Evropské technické posouzení je referenční dokument, který slouží pro vypracování prohlášení o vlastnostech (POV) a označení CE pro výrobek, kterého se to týká. Podle nařízení č. 305/2011 je označení CE jediným označením potvrzujícím shodu stavebního výrobku s deklarovanými vlastnostmi ve vztahu k jeho základním charakteristikám, na které se vztahuje toto evropské technické posouzení.

Systém protipožárních stěn MB-118EI se používá k výrobě protipožárních příček s třídou požární odolnosti EI120. Systém MB-118EI je založen na tepelně izolovaných pětikomorových hliníkových profilech se stavební hloubkou 118 mm. Do vnitřních komor profilů a do izolačních prostor mezi profily se vkládají prvky požární izolace. Díky své symetrické struktuře si konstrukce vyrobené ze systému zachovávají požární odolnost ve třídě EI120, a to jak v případě požáru zvenčí, tak i zevnitř.

aluprof