2020-08-26

Stavět moderně čili modulárně s řešeními ALUPROF

Rychle, proekologicky a bez omezení – taková je budoucnost moderního stavebnictví. Výroba vysoce kvalitních plně zařízených modulů v továrně nevytváří riziko překročení rozpočtu, což se často stává u klasické technologie. Kromě toho modulární výstavba snižuje negativní dopad na životní prostředí a investiční náklady a zkracuje dobu výstavby až o 70 procent. Takto se již staví nejen školy a nemocnice, ale také luxusní hotely v zámoří nebo rodinné domy.

Modulární technologie

Modulární výstavba přitahuje nové příznivce, protože jim nabízí řadu předností, které jsou často nedosažitelné při výstavbě objektů klasickou technologií. Mezi klíčové přednosti patří včasnost realizace, vysoká kvalita provedení a komplexnost. Moduly jsou vyráběny podle přesné specifikace zpracované podle požadavků investora v továrně, kde jednotlivé práce neovlivňují zpoždění na staveništi nebo nepříznivé atmosférické podmínky. Ve výrobní hale se montují dílce, jako jsou stěny, podlahy, okna, dveře, rozvody, a dokonce i střecha s krytinou. Právě v továrně probíhá většina konstrukčních a dokončovacích prací, což umožňuje kontrolovat kvalitu vznikajících modulů a také umožňuje souběžné provádění prací na staveništi. Díky prefabrikaci se získávají kompletní, plně zařízené moduly, vyrobené z nejkvalitnějších materiálů a – podle preferovaného standardu – postavené „na klíč“ a připravené pro spojení na staveništi.

Modulární architektonické perly

Na staveništi se naplňují vize architektů. Během několika dnů až týdnů vznikne plně zařízený objekt, což navíc minimalizuje zásah do okolí a negativní dopad na životní prostředí. Modulární technologie se vyznačuje mnohem lepším nakládáním s materiály a také omezuje emise CO₂. Je to obzvlášť důležité v případě staveb prováděných ve středu měst, kde průběh stavebních prací často obtěžuje obyvatele a zanechává stopy na městské fauně a floře.

Dobrým příkladem náročné výstavby je New York Bowery Hotel, který se nachází v Soho, jedné z nejatraktivnější čtvrti Manhattanu, sotva pár kroků od Little Italy zbožňované turisty a samotnými Newyorčany. Luxusní, butikový hotel postavený v roce 2018 byl tehdy nejvyšším modulárním hotelem v USA. Výrobu modulů pro 21podlažní budovu zajistily firmy Polcom Modular a ALUPROF SA, výrobce architektonických hliníkových systémů. Jednotky s rozměry 15 × 2,5 × 3 m obsahovaly dva hotelové pokoje a část chodby. Každý modul byl sestaven s připojenou fasádou, která bude nakonec umístěna směrem do ulice.

Přeprava 210 vyrobených modulů nebyla jednoduchou výzvou. Náklad byl nejprve dopraven do Gdaňska a odtud lodí do přístavu Red Hook v Brooklynu. Přepravu modulů na staveniště přes řeku East River zajistil konvoj nákladních vozidel. Kvůli výšce objektu museli konstruktéři použít speciální konzoly namontované v základech ve formě betonového jádra podél jihozápadního rohu hotelu a stěnu stoupající na sever. Tyto dílce částečně přebraly zatížení a zajistily stabilitu budovy. Na staveništi byly moduly stohovány pomocí jeřábu a připevňovány pomocí šroubů. V kulminačním bodě výstavby dodavatelský tým stavěl jedno patro za týden.

Charakteristika realizovaných objektů čili zabudování fasád na samostatných ocelových nebo dřevěných segmentech, které účinně vyztužují konstrukci fasády, umožňuje použití široké škály řešení sloupko-příčkových systémů a oken a dveří. Moduly New York Bowery Hotel byly vybaveny hliníkovými okenními a dveřními systémy firmy ALUPROF.

Výběr konkrétního systému ovlivňuje mnoho faktorů. Klíčové v tomto rozsahu je zachování konstrukce budovy. V modulární výstavbě se projektanti musí vypořádat s novým problémem vzájemného přemísťování segmentů. Důležitá je také vhodná izolace proti vlhkosti, která zajišťuje úplnou těsnost modulů a také spojení mezi moduly. Důležitou roli sehrává také zajištění správné termiky a akustiky. Při výstavbě objektů za oceánem často musíme brát v úvahu taková hlediska, jako je seismické riziko nebo nebezpečí hurikánu. Architektonické hliníkové systémy ALUPROF dobře splňují tyto požadavky. V tomto projektu byly použity konstrukce navržené na základě vyhrazeného sloupko-příčkového systému vyvinutého na bázi fasády MB-SR50N – říká Rafał Majza, ředitel pro výstavbu ALUPROF SA.

Novým příkladem stavby v podobné lokalitě je 6th Avenue Hotel. Montáž nedávno vyrobených modulů na staveništi je plánována ve druhé polovině roku 2020. Při této výstavbě byla použita sloupko-příčková fasáda MB-SR50N a okna na bázi systému MB-70 firmy ALUPROF.

Pro kancelář a domácnost

Odborníci ALUPROF neustále nabízejí další realizace pro tuzemské a zahraniční realitní společnosti. Výsledkem je mimo jiné stálá spolupráce s investorem Vastint Hospitality, který pro síť Marriott International staví hotely pod značkou Moxy Hotels. Firma ALUPROF dodala pro výstavbu objektů prováděnou modulární technologií z dřevěných segmentů vyhrazená řešení na bázi systémů MB-70 a MB-86.

Pozornost si zasluhuje moderní organizace výroby v továrně nizozemského výrobce napodobující výrobu automotive. Výroba modulů je spojena do technologických řetězců, které lze vidět v automobilkách, kde jednotlivé moduly jsou vybavovány dalšími prvky na samostatných, specializovaných pracovištích. Je to jeden z faktorů, které ovlivňují optimalizaci výrobního procesu, a samotná realizace objektů na základě prefabrikovaných modulů vede ke zlepšení montážních prací. Umožňuje zkrátit dobu montáže dokonce až o polovinu v porovnání s objekty stavěnými klasickou metodou, což se projevuje v reálné úspoře pro investora a rychlejší návratnosti investice – dodává Rafał Majza.

Navíc ve spolupráci mimo jiné s firmou Ganther výrobce hliníkových stavebních výrobků z Bielska-Białej dodal fasády pro tyto objekty, provedené ze sloupko-příčkových systémů, ze kterých byla stavěna vstupní část do objektu, tzv. storefront.

Kromě standardní báze budov, stavěných pomocí modulární technologie, jako jsou veřejné budovy, hotely nebo velkoplošné obchody, se stále větší oblibě těší rodinné domy, které se skládají z jednotlivých modulů nebo skupin vzájemně propojených segmentů.