2021-10-01

Setkání z cyklu „Future Builders“: Robert Konieczny varuje před samolibou architekturou

„Jsem horlivým zastáncem měst. A dělám vše pro to, aby se moudře zahušťovala“, tvrdí Robert Konieczny v rámci setkání „Future Builders“ – mezinárodního cyklu rozhovorů s názorotvornými architekty o výzvách, kterým čelí současná architektura a urbanismus, které se uskutečnilo 16. září. Robert Konieczny je zakladatelem studia KWK Promes a nositelem mnoha oborových cen v Polsku a na světě (v r. 2016 dům Arka v Brennej se stal „Nejlepším domem světa“ podle prestižního londýnského magazínu Wallpaper).

Když byl jeden z nejoceňovanějších polských architektů na světě dotázán na budoucnost architektury a měst, pokusil se o několik pohledů: od pandemického kontextu přes úlohu zeleně v architektuře až po snižování uhlíkové stopy a etickou stránku stavebnictví (úkoly architekta, investora a developera). Své teze ilustroval jak bohatými vzpomínkami na úspěšné projekty, tak i příklady postupů, které na základě této zkušenosti zavádí ve vlastní firmě.

A co s betonem a se zelení?

Konieczny varuje před „betonózou“ a „developerózou“, které ničí polská města. Stejně jako mnoho jiných vlivných architektů se zaměřuje na promýšlené zapojování zeleně do budování přívětivých prostor – jak vně, tak i uvnitř budov. Zmínil také pandemické „vylidňování“ měst na předměstí a do venkovských oblastí: věří, že je to příležitost znovu definovat, k čemu město je, pro koho a jak by mělo sloužit. Jak řekl, sám žije v Katowicích a několik kilometrů, které má do práce, se snaží dokonce i v zimě ujet na kole. Otázka udržitelné dopravy a obecněji – omezení uhlíkové stopy byla rozložena mezi kontroverzní tvrzení, že „každý nově postavený dům je zlo“, a zmírňující jej vysvětlení, z nichž vyplývá, že stavění nových objektů by se mělo zkrátka změnit ve prospěch úspornějších domů jak v provozu, tak i ve výstavbě. Během rozhovoru bylo také řečeno mnoho dobrého o recyklaci a renovaci bývalých průmyslových objektů, které po změně funkce a kontextu prospívají svému okolí. Tato myšlenka byla také ilustrována prezentací jednoho z objektů v bohatém portfoliu KWK Promes.

A co s „domem pro každého“?

Zde moderátor setkání dr Piotr Żabicki zmínil otázku vládního nápadu, týkající se domu o velikosti do 70 m2, postaveného na základě zjednodušeného povolovacího řízení. Stejně jako většina veřejnosti, včetně odkazu na oficiální stanovisko SARP, oba pánové poukázali na řadu slabin programu [viz rozhovor – odkaz] s poukazem na to, že kvůli nedostatku – jak uchazečů, tak i subjektů schvalujících projekty – praktikujících architektů nám hrozí „další devastace krásné polské krajiny“. V opozici k tomuto nápadu architekt zmínil svou myšlenku z minulých let tzv. optimálního domu, který je postaven s použitím minimálního množství stavebních materiálů. Kdysi zahozená myšlenka se vrátila v podobě speciálního programu OPTIMÁLNÍ DŮM, jehož tváří je samotný Robert Konieczny a technologickým partnerem je firma Aluprof SA.

Je architekt profesí s posláním?

Nechybělo ani téma sociálního rozměru provozování architektury a také specifické etiky, kterou by se architekti měli řídit. Konieczny varoval před několika nebezpečnými jevy: přílišným lichocením vkusu a preferencím klientů proti pravidlům stavebního umění, což vede ke vzniku nevzhledných a nefunkčních objektů. A také nepřihlížení ke kontextu místa, kde má nový objekt stát – ve vztahu ke konceptu „hotových projektů“. Jako třetí hrozbu uvedli jak hostitel, tak i pozvaný host podcenění hodnoty projektu v celkových nákladech investice. Podle jejich názoru „každý zlotý vynaložený na dobrý projekt je mnoho zlotých v hodnotě hotového objektu“. Je těžké s tím nesouhlasit – protože budovy vzdálené stereotypu, a přesto hodnotné, odlišuje od jiných budov projekt, nápad, a nikoli „kvalita betonu“, na co poukázal jeden z účastníků fóra připojeného k přenosu.

Setkání bylo zakončeno společnou výzvou investorům a developerům, aby dali svým zaměstnancům a architektům více času na koncepční práci. Bez ní se kvalita architektury a tímto i bydlení v nových domech nezlepší.

Future Builders, ve kterém vystoupil Robert Konieczny, je platforma pro diskusi o budoucnosti městské výstavby, která vznikla z iniciativy lídra hliníkového truhlářství Aluprof SA. Rozhovorů se účastní mimo jiné architekti z Polska a ze zahraničí, kteří pracují na nejprogresivnějších mezinárodních projektech. „Myslím si, že takových rozhovorů by mělo být více a chválím, že vznikla platforma, kde si můžeme vyměňovat názory. Sám mám mnoho otázek a přemýšlím o mnoha věcech a tento typ rozhovoru dává podnět k úvahám, které použijeme v praxi. Bez toho se moudře nepohneme kupředu“, zdůrazňuje Robert Konieczny. Více informací o přednášejících a registraci na akci na stránkách www.future-builders.com.