2019-08-01

Revitalizace kultovního objektu CEDET pod drobnohledem

Pro projektanty a dodavatele pracující na modernizaci objektu, který dodnes Varšavané nazývají „Smyk“, bylo poměrně náročné spojit inovační technologii s památkovou konstrukcí budovy. Během tří let byla obnovena charakteristická konstrukce a přistavěna zcela nová kancelářská část se současným zachováním tradic modernistické architektury Polské lidové republiky a novátorských stavebních řešení 21. století.

Inspirace historií

Pro pochopení architektonické koncepce podmiňující rekonstrukci objektu CEDET, za kterou odpovídá konsorcium firem: AMC – Andrzej M. Chołdzyński (lídr konsorcia) a RKW Architektur+ (partner konsorcia), je třeba se vrátit do padesátých let minulého století. Hlavní obchodní dům stojící v místě křížení ul. Al. Jerozolimskie, Krucza a Bracka vznikl ihned po 2. světové válce. Autorský objekt Zbigniewa Ihnatowicze a Jerzego Romańského předaný k užívání v roce 1952 se nesmazatelně zapsal do dějin evropské modernistické architektury. Tvořený na bázi železobetonové monolitické konstrukce vznikl v samotném srdci Varšavy jako naplnění snu o moderním, avantgardním hlavním městě. Po požáru v roce 1975 byl „Smyk“, jehož hovorový název vznikl od hračkářství, které se v něm kdysi nacházelo, střídmě rekonstruován – byla ponechána zachovalá kostra, vyměněna okna, dveře a vnitřní vybavení. V roce 2006 byla primární konstrukce Hlavního obchodního domu zapsána do evidence památek, což bylo dodatečnou výzvou během modernizačních prací v letech 2015–2018.

Tam, kde se historie setkává se současností

V roce 2011 se nový majitel budovy, belgický developer Immobel, rozhodl zásadně přestavět objekt a navrátit mu dřívější lesk. Pod bedlivým dohledem varšavského konzervátora památek byl CEDET téměř úplně rozebrán a opět postaven s použitím moderní technologie. Investor společně s projektanty a dodavatelem vynaložili veškeré úsilí pro záchranu charakteristických architektonických detailů budovy. V průběhu prací bylo rozhodnuto o ponechání základů a skeletu budovy. Podle archivní dokumentace byla budova přesně obnovena z vnější strany, se zvláštním ohledem na zkopírování dílců jedinečných pro konstrukci, jako jsou mj. rozdělení fasády, sloupy, stříšky, komíny nebo terasy. Zcela jiný vzhled oproti dřívějšímu získaly interiéry objektu. Nyní se zde od druhého podlaží nahoru táhne atrium, které ve starém „Smyku“ nebylo.

Cílem revitalizace kultovního obchodního domu byla také jeho modernizace. Za účelem rekonstrukce památkové části inženýři firmy Aluprof vyvinuli individuální systém sloupko-příčkové stěny MB-SR110. Díky použití doporučeného řešení bylo možné přizpůsobit historickou architekturu současným technickým požadavkům. Při konstruování systému byl zohledněn komplikovaný statický systém, ve kterém je zatížení přenášeno ze sloupků na příčky. Maskovací zdobené lišty, které se v něm nacházejí na vnější straně, slouží pro obnovení původních tvarů památkové fasády. Zabudování systému MB-SR110 s použitím stacionárního hasicího zařízení v podobě sprinklerů prošlo úspěšně speciálními požárními zkouškami v Institutu stavební techniky.

Pro provedení semistrukturální fasády nově postavené budovy byl použit systém MB-SR50N EFEKT. Toto řešení díky speciálnímu systému upevnění oken k sloupkům a příčkám umožňuje dosáhnout scelené a hladké skleněné stěny rozdělené strukturou svislých a vodorovných linii o šířce 2 cm. Spáry mezi skleněnými poli fasády jsou vyplněny speciálním silikonovým tmelem, což zajišťuje vysokou těsnost konstrukce a zvyšuje izolační vlastnosti. Jsou to faktory zejména důležité u energeticky úsporných komerčních objektů vystavených silnému slunečnímu záření, jejichž uživatelé se musí cítit pohodlně v interiérech bez ohledu na teplotu za oknem. Druhý výrobek Aluprof – systém MB-70US – byl použit pro výrobu otvíravých oken vyžadujících dobrou tepelnou a akustickou izolaci. Okna mají křídla neviditelná z vnější strany, díky čemuž kolemjdoucí při pohledu na fasádu nezjistí polohu sousedících polí pevných a otvíravých oken. Šířka rámů při pohledu z vnější strany je malá a to vytváří efekt štíhlé a lehké konstrukce. Stojí za to dodat, že díky moderním hliníkovým systémům použitým při výstavbě, objekt CEDET již v projektové etapě získal prestižní certifikát BREEAM na úrovni Excellent.

Perla polského modernismu se opět leskne

Objekt CEDET, který se skládá ze dvou částí se zcela odlišným vzhledem, spojuje obchodní plochu s kancelářemi nejvyšší třídy. Budovy mají společnou část, která plní funkci hlavního vchodu do objektu. Pod revitalizovaným dřívějším „Smykiem“ vznikla až čtyři podlaží s celkovou plochou 12 000 m², kterou tvoří tři podlaží s garážemi a jedno obchodní podlaží. Obchodní plochy v nové budově čítají 7000 m² a nacházejí se v úrovni −1, 0 a 1. Ve vyšších patrech byly umístěny kanceláře zabírající téměř 12 000 m². Celkový povrch objektu činí více než 22 000 m². V budově se nacházejí mj. banka, restaurace, fitness klub, drogerie, potraviny a kavárna. Objekt byl navržen s myšlenkou na osoby se zdravotním postižením a také s ohledem na životní prostředí – prostory byly vybaveny moderními ekologickými řešeními. Završením stavby bylo umístění na fasádě objektu CEDET přesné kopie neonu z padesátých let, který ji zdobil v období Polské lidové republiky.