2021-09-22

PŘÍČKA O DÉLCE 4 M SE ZATÍŽENÍM 1100 KG? s FIRMOU ALUPROF JE TO MOŽNÉ

Snížení průhybu příček je jediné, výjimečné a velmi inovativní řešení, které kombinuje výhody izolačních skel s únosností příček. Umožňuje to výrobu širokých průhledných panelů v příčko-sloupkových obvodových stěnách. Všude tam, kde je velké zasklení na fasádě a klasické systémy selhávají, přichází s pomocí PATENTOVANÉ řešení ALUPROF – systém snížení průhybu příček. Inovativní řešení RUR je dostupné pro fasády ALUPROF MB-SR50N a MB-SR60N.

Řešení RUR využívá princip zapojení do součinnosti statického izolačního skla jako štítu. Tento díky speciálně integrovanému systému zavěšení udržuje ve středu rozpětí příčku, která je prohnutá vlivem hmotnosti skla. Díky takto navrženému způsobu na omezení průhybu příček lze vyrábět široké panely (a tímto i dlouhé příčky) dlouhé až 4 m, a zároveň splnit požadavky na průhyb příček podle normy PN-EN 13830 (L/500 nebo 3 mm). ALUPROF má v příčko-sloupkových systémech spojky příčka-sloupek s nosností 5,5 kN, což umožňuje použití skla s maximální hmotností až 1100 kg.

Použitím moderních technologií dostupných v nabídce ALUPROF byly překonány dříve známé architektonické překážky při navrhování sloupko-příčkových obvodových stěn. Díky ALUPROF je možné na fasádách budovy konstruovat velké, panoramatické prosklení.

Před zavedením do nabídky systém snížení průhybu příček prošel dlouhými a náročnými testy ve spolupráci se Slezskou polytechnikou. Kromě testů pevnosti byly provedeny počáteční zkoušky typu ITT (Initial Type Testing) a destrukční zkoušky, které potvrdily účinnost řešení a výsledky byly potvrzeny příslušnými zprávami.

Snížení průhybu příček je další řešení ALUPROF, které bylo za účelem ochrany duševního vlastnictví a technické myšlenky patentováno Evropským patentovým úřadem EPO.