2020-05-13

Odpovědné projektování. Jak vytvářet uživatelsky přívětivé objekty každý den a tváří v tvář extrémům? Odborníci odpovídají

Způsob uvažování o projektování budov a potažmo procesu realizace a také o výrobě stavebních materiálů v důsledku zkušeností s pandemií se nenávratně změní. Odpovědné projektování bude, ještě ve větší míře než dosud, založeno na ekologických hlediscích. Nadřazeným cílem investorů a odvětví se stane zajištění pohodlí uživatelům objektů na mnoha různých úrovních.

Polské stavebnictví zažilo v posledních desetiletích skutečnou renesanci. Objekty, které vznikly v této době, představují nejvyšší standardy a nejsou v ničem horší než realizace našich západních sousedů. Zahraniční firmy a architekti stále více čerpají inspirace z tuzemských investic a často používají materiály polských výrobců a oceňují moderní technické myšlení. Bezprecedentní zkušenosti s pandemií ukázaly, že dosavadní úsilí však stále nestačí. Jak investoři, tak i odvětví pochopili, že základem moderní výstavby je nepochybně ekologie spojená s požadavky uživatelů a dalekosáhlou informatizací.

Nově postavené budovy budou inteligentnější a ekologičtější. Jako lidská společnost jsme pochopili, že eventuální nebezpečí ze strany životního prostředí je reálné. Při projektování se zejména důležitými stanou ekologická hlediska, což se projeví ve zvyšování tržně podmíněných standardů a právních úprav. Zkušenosti s prací na dálku nás naučily velmi důležitou věc, a to, že nejsme a v příštích letech ještě nebudeme připraveni pracovat na „plný úvazek“ z domova. Kromě toho se zvyšuje povědomí o užitečnosti a možnosti IT systémů, které v budoucnu budou ještě lépe vyvinuty. Může to být inspirací pro tvoření multifunkčních multimediálních prostorů v objektech. Přirozeným směrem změn bude globalizace. Zkušenosti s pandemií ukázaly, že pouze sjednoceni budeme moci zachránit planetu. Ve spolupráci v globálním měřítku jsme úspěšní a získáváme reálné výhody – zdůrazňuje architekt Piotr Jasiński, ředitel projektového oddělení v Cavatina Holding, který odpovídá za projekt dvou nových kancelářských budov na mapě Wroclawi – Carbon Tower a Diamentum Office.

Cíl: pohodlí uživatelů

Ekologická výstavba se pojí především s ochranou životního prostředí. Často je vynecháno hledisko pohodlí, které je s tím spojeno. Toto vnímání se změní v důsledku toho, co lidská společnost zažila během izolace. Hlediska, která se v této době stala ještě důležitější pro uživatele, jsou již realizována v energeticky úsporné výstavbě.

V budovách trávíme asi 90 % svého času, proto při projektování objektů a výběru stavebních materiálů je důležité zvážit, jak nás interiéry ovlivňují. Energeticky úsporné a pasivní budovy musí splňovat řadu stanovených kritérií. Patří k nim mj. vysoká kvalita vnitřního prostředí, kterou zajišťuje akustický a tepelný komfort, přístup k dennímu světlu, dokonalé větrání a nízká úroveň znečištění ovzduší. Jako výrobce hliníkových architektonických systémů to víme velmi dobře a již mnoho let vyvíjíme technologicky pokročilé výrobky, které odpovídají očekáváním investorů, a dokonce je i předstihují. Díky tomu jsme firmou první volby při klíčových realizacích v Polsku a ve světě, které jsou v čele při zavádění moderních a ekologických řešení a stávají se inspirací pro odvětví – říká Bożena Ryszka, ředitelka marketingu a PR ve firmě ALUPROF SA, která dodala inovační systémy pro výstavbu špičkového varšavského objektu Mennica Legacy Tower.

Zkušenosti polských výrobců získané v posledních letech se zúročí při vytyčování nových standardů ve stavebnictví. Firmy, takové jako ALUPROF, se dokážou značně rychleji přizpůsobit aktuálním podmínkám a společně s architekty a dodavateli mohou utvářet podmínky na trhu a připravovat jej na příchod dalších výzev.

Komerční výstavba je průkopníkem dobré praxe

Způsobem klasifikace objektů z hlediska jejich vlivu na člověka a životní prostředí jsou certifikační systémy s vícero kritérií (BREEAM, DGNB, HQE, LEED, WELL), přijaté jako závazné mezinárodní metody pro posuzování zelených budov. Mapa udržitelných objektů v Polsku se dynamicky zaplňuje a naše země stále zůstává lídrem v certifikaci ve střední a výchovní Evropě. Jak vyplývá z již popáté zveřejněné zprávy „Certifikace zelených budov v číslech 2020“, kterou zpracovala Polská asociace ekologické výstavby PLGBC, využitelná plocha všech certifikovaných objektů v Polsku se meziročně zvýšila až o 3 mil. m2 a překročila již 17 mil. m2.

Neměnitelným oborovým lídrem v oblasti národní certifikace je sektor kancelářských nemovitostí s téměř 62procentním podílem. Na konci roku 2019 jsme měli v Polsku 11,2 mil. m2 moderní kancelářské plochy. Její část podléhající certifikaci již představuje 76 % z celkového počtu! Je to skokový, devítiprocentní nárůst ve srovnání s loňským rokem. Tato čísla jasně ukazují, že dokonce i největší skeptici certifikace nemohou nesouhlasit se skutečností, že certifikace v sektoru komerčních nemovitostí je již standardem. Navíc, z hlediska zkušeností s izolací během pandemie, bude hlavním směrem rozvoje odvětví a stavebnictví – shrnuje Rafał Schurma, předseda Polské asociace ekologické výstavby PLGBC.

Posouzení budovy v dané certifikaci je také důležité pro tržní hodnotu nemovitosti. Investice s certifikátem je pro potenciální nájemce mnohem atraktivnější. S ohledem na současnou situaci trh rychle ověří subjekty, které nestihly splnit ekologické normy.

Čas na byty a domy

Podle údajů ze zprávy PLGBC bytový sektor zvýšil svůj podíl v počtu certifikovaných objektů v Polsku na více než 5 %.

Rozvoj certifikace v oblasti bytové výstavby nabírá na dynamice a z roku na rok roste počet certifikovaných projektů v tomto sektoru. Prozatím je to počet nesrovnatelný s certifikací v kancelářském sektoru, která má v Polsku (a na celém světě) vedoucí postavení, ale dynamický nárůst certifikovaných bytových budov vyvolává domněnku, že v budoucnu to bude čím dál důležitější prvek – zdůrazňuje Alicja Kuczera, výkonná ředitelka Polské asociace ekologické výstavby PLGBC.

Prostor, ve kterém žijeme, se stal velmi důležitým pro lidi v souvislosti se zkušenostmi v izolaci. Byty a domy, které jsou azylem, místem odpočinku, převzaly funkci kanceláří (v mnoha případech také jeslí a mateřských škol), což navíc ověřilo jejich možnosti a užitečnost. Nově postavené budovy budou čím dál lépe plnit tyto funkce, aby zajistily obyvatelům co nejlepší životní podmínky.

Stavebníci se budou stále častěji rozhodovat pro výstavbu nízkoenergetických objektů, které zaručí mnohem lepší životní prostor než ty postavené klasickým způsobem. V naší nabídce máme mimo jiné okna MB-104 Passive, která se dokonale osvědčí v každé realizaci, kde nám záleží na úsporách energie, pohodlí a ohleduplnosti k životnímu prostředí. Je to nabídka s nejlépe tepelně izolovanou konstrukcí v portfoliu firmy Aluprof. Je třeba dodat, že hliníkové systémy jsou díky vysoké pevnosti profilů odolné a bezpečné – poznamenává Bożena Ryszka z ALUPROF SA.

Trendy ve stavebnictví se budou v následujících letech vyznačovat čím dál větším povědomím o vlivu životního prostředí na nás a naopak. Udržitelná výstavba, energetická úspora a zajištění zdraví a bezpečnosti uživatelů budou nejdůležitějšími cíli pro odvětví a současné investory.