2021-10-28

Nahradí umělá inteligence architekty? Bogdan Zaha ve studiu „Future Builders“

Při víře v individualitu a jedinečnost jedince je těžké přijmout skutečnost, že mnohé projevy lidského chování podléhají určitým schématům. A co víc, lze je zkoumat a využívat ve prospěch lidské společnosti. Dokazuje to Bogdan Zaha – z proslulého studia Zaha Hadid Architects, spojující projektování s parametrickým modelováním a pokročilou metodikou geometrického designu – který byl přednášejícím dalšího setkání z cyklu „Future Builders“.

Jak zdůraznil dr Piotr Żabicki v úvodu rozhovoru s Bogdanem Zahou, moderní nástroje poskytly projektantům široké možnosti z hlediska estetiky. Lze však parametrickou architekturu využít i v jiných aspektech, jako je kvalita prostoru? Projektant zmínil výzkumný projekt prováděný na Univerzitě užitého umění ve Vídni, týkajícího se parametrické sémiologie. „V našem výzkumu jsme se zaměřili na výpočetní nástroj, který nám umožňuje předvídat chování lidí – jak se budou přemísťovat a využívat navrhované prostory“ – vysvětlil Zaha. „V komplikovaných simulacích se používá řada parametrů, které se na první pohled mohou zdát abstraktní, ale vycházejí ze skutečných analýz“ – doplnil architekt, který v novém přístupu k projektování vidí šance, jak lépe čelit výzvám a problémům.

Parametrizace to je více než nástroje. Je to způsob uvažování o architektuře a její společenské úloze“

Jak moderní technologie ovlivňují práci architektů? Podle Zahy se nedá mluvit o změně tváře profese, ale o jejím zdokonalování. „Budovy navrhují architekti. Jen to děláme efektivněji a s větším povědomím. V minulosti byla naše práce založena na intuici, znalostech nashromážděných předky a metodě postavte, vyzkoušejte a otestujte. Díky novým nástrojům, prognózování a simulacím lze přistupovat k architektuře jinak, zkrátit dobu určitých fází práce a dosáhnout mnohem lepších výsledků“.

Naše možnosti se týkají především řešení problémů. Nevyžadují nutně být umělecky kreativním“

Slavný projektant je si také jistý budoucností profese a nevidí pro ni žádnou hrozbu ze strany strojů. „Nástroje nemají tu nejdůležitější dovednost čili schopnost kritického myšlení, nebo alespoň zatím nemají. Dokud se umělá inteligence dále nerozvine, nemyslím si, že taková hrozba existuje“ – konstatoval Bogdan Zaha. Podle jeho názoru se nelze bát nových technologií. Měli bychom být rádi, že máme k dispozici nástroje, které nám umožňují dělat práci lépe a také snižují její monotónnost.

Future Builders“ – střet různých pohledů a prognózy do budoucna

Ovládnou moderní technologie používané Bogdanem Zahou odvětví a stanou se základním nástrojem pro stavitele budoucnosti? Na tuto otázku je těžké jednoznačně odpovědět, ale setkání se světoznámým architektem dokonale zapadá do myšlenky projektu „Future Builders“, který má ukázat různé možné cesty rozvoje oboru v podání uznávaných odborníků z celého světa.

Jsem rád, že díky ‚Future Builders‘ mohu s lidmi sdílet své znalosti a pohled na architekturu, ale také se něco naučit od ostatních a poučit se z jejich zkušeností. Takové akce jsou vhodnou dobou k zamyšlení a mnoha výhodami pro stavebnictví“ – těmito slovy Bogdan Zaha shrnul první ročník setkání v rámci akce iniciované firmou Aluprof. Dříve ve studiu „Future Builders“ byli Alvaro Leite Siza, Robert Konieczny, Przemo Łukasik a Zbigniew Maćków. Videozáznamy všech rozhovorů můžete zhlédnout na hlavní stránce „Future Builders“ a oficiálním kanálu Aluprof na YouTube. Rozhovory jsou k dispozici také ve formě podcastů na oficiálním kanálu „Future Buidlers" na webových stránkách Spotify.