2021-10-18

„Na architekturu nelze pohlížet pouze z hlediska investice“ – shrnutí setkání s Alvaro Leite Sizou v rámci „Future Builders“

„Podnikání je důležité a určuje rozvoj, ale na architekturu nelze pohlížet pouze z hlediska investice“, řekl protagonista dalšího setkání z cyklu „Future Builders“, Alvaro Leite Siza. Světově proslulý architekt a nositel řady cen se podílel na přelomovém projektu Aluprof, a mimo jiné mluvil o sladění cílů investorů s prospěchem veřejnosti a kultury.

Je stále méně architektů-umělců? Touto otázkou, s přihlédnutím k všestrannosti Alvara Leite Sizy, bylo zahájeno setkání, které moderoval dr Piotr Żabicki.

Nákresy a projekty se staly nástrojem pro vyjádření mých myšlenek“

Jak portugalský umělec přiznal, architektura je pro něj druhem umění a vyjadřování se. „Architekt musí neustále rozvíjet tuto stránku citlivosti jako něco, co kladně ovlivňuje život a veřejnost, přináší inspirace. Co mě ale znervózňuje, je směr rozvoje architektury. Vidím to v Portugalsku, ale myslím si, že se to děje i v jiných zemích. Mnoho lidí spojuje architekturu a nemovitosti pouze s obchodními záležitostmi, a přitom zanedbává otázky zelených ploch nebo dědictví, kterým mohou být budovy“ – konstatoval Siza a připustil, že pro něj je důležité tuto tendenci zvrátit, aby do budoucna bylo možné uvažovat o architektuře komplexně, sladit podnikatelské cíle s respektem k tradicím, dědictví a životnímu prostředí.

Od architekta se vždy očekávalo, že bude učitelem“

Jak skloubit loajalitu architekta k objednateli s odpovědností vůči veřejnosti a životnímu prostředí? Podle Alvara Leite Sizy je nesmírně důležitý dialog a vzdělávání. „Investor přichází za architektem s určitými problémy, které je třeba vyřešit, výzvami, které je třeba překonat. Úlohou architekta je nejen koordinace tohoto úkolu, ale také ovlivnění pohledu objednatele, objasnění mnoha otázek – spojených s upořádáním prostoru, vztahem architektury ke krajině a životnímu prostředí, proporcemi, osvětlením, a dokonce nábytkem a použitými materiály. Musíme o tom mluvit, abychom mohli jít dále“ – řekl protagonista setkání.

Je důležité, aby se diskuse zúčastnili také vědci, technici a inženýři. Všichni, kteří mohou pomoci zlepšit svět a vybudovat lepší budoucnost“

Future Builders“ otevírá diskuse pro každého, bez diskriminace

Dle názoru architekta projekt „Future Builders“ je cenná iniciativa, protože zapojuje do dialogu různá prostředí a zajišťuje svobodnou výměnu myšlenek, zkušeností a pohledů. „Pro mě je nejdůležitější, abychom se všichni společně snažili vytvořit lepší životní prostor a usilovali o zdokonalení nadcházející budoucnosti“ – řekl Alvaro Leite Siza a poukázal také na mezinárodní povahu „Future Builders“. „Měli bychom mluvit nejen individuálně, v jednotlivých zemích a uzavřených prostředích. Musíme se otevřít světu, považovat budoucnost jako globální problém a hledat řešení jako globální veřejnost“ – shrnul architekt.

Otevřené zdroje digitální platformy

Videozáznam tohoto rozhovoru si můžete prohlédnout na hlavní stránce „Future Builders“ a oficiálním kanálu Aluprof na YouTube. Rozhovor s Alvaro Leite Sizou je také dostupný jako podcast na oficiálním kanálu „Future Buidlers“ na webových stránkách Spotify.

Platforma „Future Builders“ vznikla z iniciativy lídra hliníkového truhlářství firmy Aluprof SA, je místem pro výměnu názorů předních architektů z Polska a ze zahraničí, kteří mají denně příležitost pracovat na projektech vytyčujících trendy a utvářet svět, ve kterém žijeme. Více informací o přednášejících a registraci na akci na stránkách https://future-builders.com/pl/.

Bogdan Zaha protagonista dalšího setkání „Future Builders“

Dalším přednášejícím „Future Builders“ bude Bogdan Zaha – výpočetní designér, výzkumník a lektor, světoznámý architekt z ikonického studia Zaha Hadid. Setkání se uskuteční 21. října ve 14:00 (GMT +2). Registraci na bezplatnou on-line událost můžete provést na stránkách https://future-builders.com/.