2020-11-30

Monumentální plovárna Gyarmati Dezső v Budapešti ze systémů ALUPROF

Gyarmati Dezső Uszoda je jeden z nejnovějších sportovních objektů Budapešti, který byl předán k užívání loni na podzim. Budova se vyznačuje monumentálním tvarem a jednoduchou, tmavošedou fasádou. V komplexu navrženém studiem Plant and Tecton byly použity systémy firmy ALUPROF.

Nová klasika

Od poloviny 90. let projektanti stále častěji sahají po historizujících motivech, zejména v architektuře veřejných prostor. Studio Plant and Tecton vsadilo na klasiku a přizpůsobilo ji aktuálním trendům. Toto spojení je odrazem současné špičkové architektury.

Zvláštním rysem Gyarmati Dezső Uszoda je působivá grafitová fasáda, která je směsicí jednoduchých forem. Fasáda navozuje dojem dórského sloupořadí, ale v moderní obnovené verzi. To vše díky použití „záhybů“, které dodávají celku lehkost a jemnost. Těžké proporce, strohost a monumentalismus charakteristické pro klasické uspořádání byly přerušeny klenutou střechou, která se vznáší nad hlavním vchodem. Její tvar navazuje na proslulé Diokleciánové lázně, které měly válené klenby.

To, co činí budovu jedinečnou, je dovedné spojení estetiky a uměleckých hodnot s funkčností. V budově, ve které byly provedeny tribuny pro 1000 diváků, bufet a fitness centrum, jsou umístěny dva velké bazény. Hlavní závodní bazén bez vln s deseti dráhami s rozměry 51,5 x 25 m a hloubkou 220 cm je přizpůsoben televizním přenosům a umožňuje pořádat mezinárodní plavecké závody. Ve druhém – tréninkovém s rozměry 20 x 10 m a hloubkou 120 cm se uskutečňují mj. lekce plavání pro mládež z okolních škol. Nezpochybnitelnou atrakcí je venkovní bazén, který se nachází těsně za fasádní linií na jižní straně s rozměry 21 x 33,3 m a hloubkou 200 cm, což vytváří vhodné podmínky pro hraní zápasů vodního póla.

Bez kompromisů

Prosklené plochy v objektu byly vytvořeny s použitím řešení evropského dodavatele vysoce kvalitních hliníkových systémů pro stavebnictví, který je úspěšný na celém světě – firmy ALUPROF SA.

Použité systémy se vyznačují velmi dobrými izolačními parametry, což hraje velkou roli v objektech tohoto typu jako Gyarmati Dezső Uszoda. Fasáda vznikla na základě systému sloupko-příčkové stěny MB-SR50N HI se zvýšenou tepelnou izolací a okenního a dveřního systému MB-86, který se kromě dobrých tepelných parametrů vyznačuje také vysokou pevností profilů, což umožňuje vyrábět konstrukce s velkými rozměry a hmotností.

MB-86 je odpovědí nejen na trendy udržitelné výstavby, ale také designu. Šířka okenních rámů při pohledu z vnější strany budovy je malá, díky čemuž zasklená plocha a množství přes ni dopadajícího světla jsou zvětšeny na maximum. Díky vysoké pevnosti profilů lze vyrábět konstrukce s velkými rozměry a hmotností, které působí dojmem štíhlosti a lehkosti, např. panoramatická zasklení vytvářející dojem ničím neomezeného prostoru – říká Anna Dziunycz, generální ředitelka firmy ALUPROF Hungary.

Pozoruhodná je také obrovská skleněná stěna prostorného foyeru s výhledem na sportovní bazén. Prosklení bylo provedeno v systému MB-45, který je ideální pro konstruování interiérových architektonických prvků např. dělicích stěn, které zaručují bezpečnost uživatelů.