2019-12-09

MENNICA LEGACY TOWER ODĚNÁ DO FASÁD ALUPROF

Jedna z nejprestižnějších investic v Polsku čili výstavba objektu Mennica Legacy Tower je již téměř u konce. U budovy bylo již dosaženo konečné výšky 140 m, nyní probíhají intenzivní dokončovací práce. Generálním dodavatelem objektu Mennica Legacy Tower je WARBUD SA, projekt zpracoval architektonický ateliér Goettsch Partners z Chicaga a jeho polský partner — firma Epstein. Firma ALUPROF SA – přední polský distributor hliníkových systémů a jeden z evropských lídrů v tomto odvětví, vyvinula pro tento objekt individuální řešení pro fasády a okna.

Výstavba objektu Mennica Legacy Tower na křižovatce ulic Prosta a Żelazna ve varšavské čtvrti Wola byla zahájena koncem roku 2016. Slavnostní položení základního kamene se však konalo v březnu 2017 a práce spojené s výstavbou věže a západní budovy probíhaly souběžně. Konečné výšky 140 metrů bylo dosaženo v březnu letošního roku. Hlavními investory projektu jsou Golub GetHouse a Mennica Polska.

Věž, společně s nižší budovou, která měří „pouze“ 43 metrů a byla postavena od ulice Żelazna, poskytne k pronájmu více než 65 tisíc metrů čtverečních. Stavba dokonale zapadá do aktuálního trendu rostoucí poptávky na varšavském trhu s kancelářskými nemovitostmi, kde se velkému zájmu těší prostory nejvyšší třídy — a právě to nabízí Mennica Legacy Tower. Právě zde byla podepsána nájemní smlouva největší v historii polského trhu s nemovitostmi— banka mBank si pronajala téměř celou využitelnou plochu věže a zabere více než 45 tisíc metrů čtverečních. Do nových prostor se bankéři pravděpodobně přestěhují začátkem příštího roku.

Nižší, 43metrová část budovy, nabízí téměř 15 tisíc metrů čtverečních k pronájmu. Zaberou je kanceláře coworkingové firmy WeWork, které již brzy budou dostupné pro zaměstnance.

Závratná rychlost výstavby: jedno patro za 6 dnů

Surového stavu věže bylo dosaženo v březnu 2019. Výstavba jednoho podlaží trvala ve vrcholné fázi jen šest pracovních dnů! V současné době se montuje skleněná fasáda. Vyhrazené systémy skleněné fasády vyprojektovala firma Aluprof z Bielska-Białej — přední evropský výrobce v odvětví hliníkových výrobků pro stavebnictví. Aluprof zrealizovala tento projekt ve spolupráci s firmou Eljako-Al. První z nich čili systém prvkové sloupko-příčkové stěny MB-SE80 MLT je řešení určené pro konstruování lehkých obvodových stěn zavěšeného typu. Konstrukci takové stěny tvoří moduly, které byly celé vyrobeny ve výrobním závodě. Výška modulů odpovídá výšce podlaží, do kterého se montují, a jejich šířka je stanovena podle architektonického projektu. Díky vhodnému odlišení tvarů hliníkových profilů a technologii zasklení segmentů fasády bylo možné dosáhnout na jednotlivých fasádách budovy různorodých vizuálních efektů v souladu s předpoklady projektu. Systém doplňuje panelové okno MB-86 SI MLT, které umožňuje přívod čerstvého vzduchu do místností budovy.

Druhý z vyhrazených systémů, určený pro výstavbu částí fasády nejnižších podlaží obou budov v komplexu Mennica Legacy Tower, je individuální systém sloupko-příčkové stěny MB-SR60N MLT. Toto řešení bylo navrženo pro konstruování lehkých obvodových stěn výplňového typu. Jeho nosná konstrukce se skládá z hliníkových krycích profilů na sloupky a příčky a kompozitních profilů uzavírajících budovu shora a zespodu. Takový způsob výstavby fasády, stejně jako v případě konstrukce MB-SE80 MLT, byl diktován snahou dosáhnout vzhledu a funkčnosti fasády v souladu s předpoklady architektonického projektu.

Intenzivní dokončovací práce

V současné době na staveništi probíhají instalační a dokončovací práce a také práce spojené s využitím pasáže před a mezi budovami komplexu — pokládají se žulové chodníky, montují se lavičky a staví se také fontána. Další efektní etapou byla výsadba stromů kolem objektu Mennica Legacy Tower. Na veřejných městských prostorách obklopujících staveniště bylo vysazeno celkem několik desítek stromů. Mezi nimi jsou mimo jiné pečlivě vytříděné druhy, které byly dovezeny do Varšavy přímo z lesní školky v Anglii. Výška těchto zelených monumentů dosahuje až 9 metrů.

V hale věže byla zahájena montáž efektních, několikametrových skleněných tabulí, které pomocí speciálních ocelových lan vytvoří prakticky průhlednou stěnu o výšce 12 metrů. Je to první řešení tohoto typu, jedinečné ve světovém měřítku, které projektanti z Chicaga dosud nepoužili v žádné ze svých investic.

Certifikovaná budova

Je třeba zmínit, že komplex Mennica Legacy Tower získal nejvyšší možné hodnocení v multikriteriálních certifikátech pro moderní výstavbu. V systému BREEAM objekt získal nejvyšší možné hodnocení čili Outstanding, když dosáhl výsledku více než 88 %. Znamená to, že realizace od fáze plánování přes výstavbu až po konečný výsledek byla provedena v souladu s pravidly udržitelné ekologické výstavby. Druhým důležitým certifikátem je LEED, který Mennica Legacy Tower získala také v nejvyšší možné kategorii — Platinum.

Ukončení dokončovacích prací a otevření Mincovny Legacy Tower je plánováno na konec roku 2019.

Podívejte se na videoukázku