2021-11-14

Každá aktivita má význam. Aluprof působí ve prospěch čistého ovzduší a zve k tomu ostatní

Každý rok na podzim a v zimě Polsko překonává nelichotivé rekordy z hlediska kvality ovzduší. Smog je stále nevyřešený problém, který ohrožuje nejen naše zdraví, ale dokonce i život. Proto před několika lety ekologická nadace ARKA ustanovila den 14. listopadu Dnem čistého ovzduší, který má veřejnost upozorňovat na důležitost toho, co dýcháme a co můžeme udělat pro naše společné dobro.

Ke zlepšení situace má přispět mimo jiné program „Čisté ovzduší“, který nabízí dotaci na výměnu zdrojů tepla a také tepelnou modernizaci rodinných domů. I když jsou stavební úpravy často spojovány se zateplením stěn, pak efektivní realizace prací se skládá z mnoha prvků. Velmi důležité jsou zde dveře a okna. Netěsné truhlářské výrobky mohou odpovídat až za 30 % energetických ztrát. V tomto ohledu pomáhá firma Aluprof, která již několik desítek let vyvíjí a dodává řešení pro energeticky úspornou a pasivní výstavbu. Truhlářské výrobky na bázi hliníkových systémů polského výrobce jsou určeny jak pro obytné domy, tak i velké komerční projekty. Tyto často získávají nejdůležitější zelené certifikace budov – jako BREEAM, LEED, DGNB nebo WELL – a stávají se příklady inspirativních objektů propagovaných po celém světě.

Ukázkový příklad zeleného stavitelství

Jedním z objektů nejvíce inovativních a šetrných k životnímu prostředí postavených v letošním roce je kulturní dům ve švédské obci Skelleftea – Sara Kulturhus. Je to dvacetipatrová budova postavená ze… dřeva! Navíc konstrukce je založena na skle a hliníku a firma Aluprof dodala pro realizaci několik systémů, včetně MB-SW55 vyvinutého speciálně pro projekt. Byl použit pro výstavbu fasády Sara Kulturhus. Vyhrazené řešení vyvinuté odborníky Aluprof získalo environmentální certifikaci BVB a hodnocení GOLD/BREEM SE. Budova, kterou navrhlo studio White Arkitekter, vzbudila zájem odborníků i médií z celého světa. Byla také představena na virtuální výstavě „Build Better No“ – v rámci letošního klimatického summitu OSN COP26 ve Skotsku – ukazující nejzajímavější příklady udržitelné výstavby ze světa.

Nejen stavební systémy, nejen čisté ovzduší

Smog je bohužel pouze jedním ze současných ekologických problémů. Výzvou pro celý svět je také zastavení klimatických změn, které jsou již nyní velmi palčivé a v blízké budoucnosti mohou vést ke katastrofě. Proto vznikají četné iniciativy – jak ze strany organizací nabádajících lidi ke změně návyků na ekologičtější, tak i firem zavádějících nová pravidla fungování – pro snižování emisí skleníkových plynů. V této oblasti firma Aluprof také nezůstává pozadu. Výrobce usiluje o snížení uhlíkové stopy o 15 % do roku 2025 a dosažení klimatické neutrality do roku 2050.

Aluprof provádí také řadu iniciativ pro životní prostředí, které nesouvisí s její hlavní činností. Příkladem je spolupráce s ekologickou nadací Arka na programu ekologické výchovy „Zelená ruka“ nebo kampaně „Vysazujeme kyslík“. V rámci akce vybízející k výsadbě stromů chce Grupa Kęty – do které patří Aluprof – oslavit 70. výročí své existence, které připadá na rok 2023. Oslavy mají ekologický charakter a začaly již v roce 2021. Jejich hlavním cílem je vysazení tisíce stromů za každý rok činnosti. Dohromady to dává 70 tisíc přírodních čističek vzduchu!

Ve firmě Aluprof jednáme strategicky a již mnoho let provádíme řadu promyšlených iniciativ, díky kterým je firma čím dál víc šetrnější k životnímu prostředí. Neustále zlepšujeme výrobní a pracovní model, účastníme se ekologických kampaní, vybízíme k používání jízdních kol a také jsme vyměnili 40 % našeho vozového parku za hybridní vozidla – říká Aleksandra Baksik, brand & sustainable development manager Aluprof SA. – Také jsme se rozhodli využívat k výrobě pouze energii z obnovitelných zdrojů. Nakoupili jsme již 14 000 GWh, které budou stačit na dva roky provozu našich závodů – shrnuje Aleksandra Baksik.