2020-08-04

Hliník ve zdravotnictví – systémy ALUPROF

Ve zdravotnických zařízeních obvykle platí speciální požadavky na bezpečnost, hygienu a dezinfekci. V době epidemie se tato opatření dodržují ještě přísněji. Systémy ALUPROF se stále častěji používají v budovách nemocnic a klinik.

Hliníkové kování se snadněji dezinfikuje díky vlastnostem samotného materiálu. Proto jsou z něj vyrobeny např. nádoby pro zdravotnické nástroje. — vysvětluje Zbigniew Poraj, ředitel pro objektový prodej firmy ALUPROF SA. — Kromě toho nabízíme řadu dalších systémových a dokončovacích řešení, která zvyšují bezpečnost a hygienu při používání budov. Naše závody mohou nalakovat objednané materiály práškovou barvou s antibakteriální úpravou (IGP Dura Care), používáme také kliky a jiné dokončovací prvky s ochrannou vrstvou proti patogenům — dodává.

Antibakteriální úprava

U systémů ALUPROF je možné dosáhnout úplné antibakteriální úpravy použitím speciálního lakového povlaku. Prášková barva IGP Dura Care, kterou používá výrobce z Bielska-Białej, zajišťuje trvalou a efektivní ochranu proti bakteriím — používá se také pro lakování nemocničního nábytku a sanitárních zařízení. Obě lakovny ALUPROF, které se nacházejí v závodech v Bielsku-Białej a Opole, nabízejí systémy upravené pomocí této technologie. Účinnost dohledu nad parametry práškového lakování potvrzují získané certifikáty organizace Qualicoat a dodavatele práškových barev IGP.

Prvky nejvíce vystavenými přítomnosti a vývoji patogenů jsou dveřní kliky a další kování. Firma ALUPROF nabízí komponenty pokryté inovativní antibakteriální vrstvou nanocoat firmy Sobinco. Kliky, na nichž byl použit nanocoat, si zachovávají antibakteriální, antivirové a protiplísňové vlastnosti, dokonce i při vysoké frekvenci používání. Potvrzují to nejvyšší výsledky antivirových vlastností dosažené v nezávislé studii německého Hohensteinova institutu.

Systémy zvyšující bezpečnost

Firma ALUPROF má širokou nabídku protipožárních systémů, jejichž montáž a splnění norem vyžadují zákony. Na zabezpečení tohoto typu a také systémy odvětrávající kouř je třeba pamatovat již ve fázi navrhování budovy – nejen zdravotnického zařízení. Protipožární stěny, okna pro odvětrávání kouře nebo kouřotěsné dveře jsou řešení, která díky technologickému pokroku dokážou chránit lidské zdraví a život. Firma ALUPROF nabízí systémy, které umožňují výrobu stavebních prvků odpovědných za uspořádání požárních zón a zaručujících vhodné podmínky pro evakuaci osob nebo přepravu pacientů. Do rozsahu výše uvedených řešení patří jak konstrukční výrobky spojené se skupinou okenních a dveřních systémů, tak i výrobky založené na fasádních sloupko-příčkových systémech. Požární odolnost konstrukcí tohoto typu se pohybuje ve třídách od EI15 do EI120 v závislosti na požadavcích na svislé konstrukce.

Řešení ALUPROF nabízejí možnost spojování různých konstrukcí s dodržením příslušné třídy požární odolnosti při navrhování požárních zón. Například dveře systému MB-78EI mohou být zabudovány do fasády. Takto vzniklá konstrukce může mít třídu EI30 nebo EI60. Podobná možnost zabudování dveří MB-78EI existuje v systému vnitřních příček MB-118EI – dodává Zbigniew Poraj. – Taková řešení (MB-78EI DPA) byla namontována mj. v nemocnici Southmead v Bristolu.

Systémy ALUPROF lze také doplnit o protipanikové kování. Použití takový klik usnadňuje únikovou cestu v budovách a zlepšuje přemísťování pacientů ve zdravotnických zařízeních. Navíc musí být jejich montáž provedena v souladu s předpisy.

Bezpečné dělicí stěny

Dalším řešením lídra v oboru z Bielska-Białej, užitečným ve zdravotnických zařízeních, jsou systémy dělicích stěn. Dobrým příkladem dělicích stěn je systém vnitřních dvojitých dělicích stěn MB-80 OFFICE. Používá se pro vytváření vnitřních přepážek v kancelářích a jiných veřejných prostorách, jako jsou nemocnice nebo kliniky. Tyto stěny se zvlášť doporučují v objektech, kde je vyžadována vysoká akustická izolace. Systém splňuje přísné požadavky akustické normy PN-EN 02151:2015 – v závislosti na použitých výplních dosahuje akustiky na úrovni 50 dB.

Aby bylo možné vytvořit funkční a zároveň bezpečné prostory, vyvinuli inženýři ALUPROF systém MB-78EI, který se stal základem pro prosklené protipožární stěny. Toto řešení, nazývané „stěny bez rámečků“, umožňuje konstruovat vnitřní přepážky bez viditelných svislých profilů oddělujících jednotlivé nástěnné moduly, se zachováním jejich úplné požární odolnosti. Vnitřní infrastruktura nemocnic a klinik vyrobená z těchto systémů umožňuje vyhradit oddělené zóny beze ztráty viditelnosti a protipožárních vlastností.

Řešení podpořená zkušenostmi

Systémy ALUPROF se již mnoho let montují ve zdravotnických zařízeních. Kromě dříve zmíněné nemocnice Southmead lze vidět řešení výrobce hliníkových výrobků mj. v dětské nemocnici Alder Hey Children’s Hospital v Liverpoolu (budově mnohokrát oceněné sdruženími architektů) a v nemocnici sv Marie v irském Corku. Hliníkové okenní, dveřní a interiérové systémy byly také použity v několika známých soukromých klinikách v Polsku, Německu a Velké Británii.