2021-10-04

Future Builders – Przemo Łukasik: „Věřím v člověka“

Architekturu budoucnosti musí charakterizovat odpovědnost, pragmatismus a umírněnost. To je hlavní myšlenka druhého setkání z cyklu Future Builders. V rozhovoru dr. Piotra Żabického s Przemo Łukasikem – zakladatelem studia Medusa Group byla zmíněna environmentální, sociální, ekonomická a… filozofická témata.

Przemo Łukasik – druhý host

Dne 23. září se uskutečnilo již druhé setkání z cyklu Future Builders. Jeho hostem byl Przemo Łukasik. Absolvent Fakulty architektury Slezské polytechniky v Gliwicích a pařížské Ecole d’Architecture Paris-Villemin. Zkušenosti získával, když pracoval v klíčových architektonických kancelářích v Berlíně a Paříži, kde také přednášel na Ecole Speciale d'Architecture.

V roce 1997 založil společně s Łukaszem Zagałou studio Medusa Group a od té doby je opět úzce spojen se Slezskem. Nyní je studio Medusa jednou z nejzajímavějších kanceláří v Evropě. Samostatně a se svým týmem vytvořil takové projekty, jako jsou mimo jiné: německé velvyslanectví ve Varšavě, Plac Rady Europy, interiéry hotelu Nobu Warsaw a The Bridge Wrocław nebo katovický komplex .KTW. Je těžké spočítat všechny ceny a ocenění, které jeho projekty získaly.

Architekt budoucnosti

Piotr Żabicki se na začátku zeptal, jak se v budoucnu změní profese architekta. Podle Przema Łukasika je důležitý kontext. Kdysi architekti tvořili pro faraony a krále, nyní pro developery a soukromé investory – přímý přístup je tedy neměnný. Právě technologie, trendy a příležitosti se neustále vyvíjejí. Některé koncepty se staly velmi zastaralými a nejsou vhodné pro použití v dnešní realitě – jiné se vracejí po několika desetiletích. Architektura se musí vždy přizpůsobit změnám a svým způsobem je předvídat.

Pamatuji si konzultace a rozhovor s Paulem Virilliem před několika lety. Vysvětloval nám, že budoucnost bude postavena ze dvou realit – skutečné a virtuální. Tehdy to znělo abstraktně – dnes se to stalo naší společnou realitou. – vzpomíná zakladatel skupiny Medusa Group. Architektura a stavebnictví jsou však jednou z mála oblastí, které automatizace a digitalizace výrazně nezměnily. Technologické výdobytky jsou stále nástrojem pro specialisty, který umožňuje zlepšit některé činnosti a procesy a vyloučit chyby.

Ne všechno lze nahradit umělou inteligencí. Věřím v člověka. – shrnul Przemo Łukasik.

Jsme v trendu světové architektury”

Řečník na Future Builders se domnívá, že tuzemská architektura není v žádném případě horší než globální trendy. Při zavzpomínání na studentská léta v Polsku a Francii si nemyslí, že by se kvalita a úroveň vzdělání lišily. Prvkem, který odlišil jako klíčový nástroj, je revitalizace. Przemo Łukasik zdůrazňoval, jak důležité je nekrátkozraké projektování a budování prostoru „pro lidi“. Dokonce i když naše generace nepocítí dopad těchto změn, pak další – děti, které teprve začínají být součástí městské tkáně, už rozhodně ano. Proto ekonomické a funkční hledisko nemůže být jediným určujícím faktorem „ziskovosti“ realizace – je třeba věnovat pozornost tomu, jak projekt bude fungovat v průběhu několika desítek let.

Nejekologičtější a nejzelenější budova je ta, která nebyla postavena. Druhá v pořadí je ta již postavená – řekl Łukasik. Ačkoli ne každá budova se dá zachránit a revitalizovat, pak uvádění lidi do postindustriálních prostor a v budoucnu dokonce obchodních je budoucností rozvoje měst. – Revitalizace je jedním z nástrojů zodpovědného projektování. Na mnoha úrovních. – shrnul.

Kdo bude mít vliv na města budoucnosti?

Myslím si, že člověk. odpověděl přímo Przemo Łukasik. Nejde však o vedení měst, plánovače, architekty, urbanisty a všechny instituce a sociální hnutí, které rozhodují o městských záležitostech. Hlavními rozhodovateli jsou obyčejní obyvatelé, kteří vedou svůj všední život na daném místě. Místní samosprávy se již nedívají jen na ekonomické aspekty rozvoje, ale věnují pozornost také blahu obyvatel a tomu, jak se cítí ve městě. Každý z nich je však jiný – z hlediska původu, dřívějšího určení a historie.

Ve Slezsku se města utvářela na pozadí velkých továren a často vznikala velmi zodpovědně. Příkladem, na který jsme velmi hrdí, je naše milované sídliště Nikiszowiec. Nebylo naplánováno městem, ale průmyslníkem – poznamenává Łukasik. Architekt je tedy zodpovědný nejen za předpoklady klienta, investora nebo rozpočet. V první řadě by měl myslet na veřejnost a kontext, a je-li to nutné – vysvětlit jej a dokázat.

Hovořme!

Myslím si, že všechny problémy tohoto světa vznikají z toho, že spolu nemluvíme. Future Builders je pro mě platforma, kde můžeme sdílet své zkušenosti a myšlenky. Netvrdím, že všechno víme nejlépe. Ale neexistuje lepší způsob, jak vysvětlit veřejnosti, co je výstavba a stavebnictví. Architekti nestaví – naším úkolem je práce s představivostí. K tomu potřebujeme moudré a zodpovědné investory, kteří se nebojí nám důvěřovat. Nakonec máme dodavatele, který si musí poradit s našimi nápady. V závěru můžeme být všichni pyšní na výsledky. – tak Przemo Łukasik odpověděl na otázku, proč se přidal k Future Builders.

Dodal, že klíčovou věcí v životě, nejen profesním, je vybudovat si vzájemný respekt a porozumění. Pouze takový přístup a otevřenost novým zkušenostem umožňuje dosáhnout úspěchu.

Video z této konverzace si můžete prohlédnout na domovské stránce Future Builders – https://future-builders.com  a oficiálním kanále Aluprof na YouTube: https://www.youtube.com/c/ALUPROFALUMINIUMSYSTEMS/videos. Rozhovor s Przemo Łukasikem je k dispozici také jako podcast na oficiálním kanále Future Buidlers na Spotify: https://open.spotify.com/show/2F9cB6V0NwWIeC4KRMjPMy

Další setkání Future Builders

Dalšími řečníky Future Builders budou Zbigniew Maćków z Maćków Pracownia Projektowa – člen SARP spojený s Wroclawí a projektant budov s nejlepšími parametry energetické soběstačnosti, Bogdan Zaha – hlavní architekt legendárního studia Zaha Hadid Ltd. a Álvaro Leite Siza Vieira – laureát mnoha cen, autor publikací v nejvýznamnějších architektonických časopisech na světě.

Všechny akce Future Builders jsou zcela zdarma a jsou dostupné on-line. Další informace a registrace jsou dostupné na stránkách iniciativy: https://future-builders.com/