2020-06-25

DIAMENTUM OFFICE ZE SYSTÉMŮ ALUPROF – KANCELÁŘSKÝ DIAMANT Z HLINÍKU A SKLA

Revitalizace postindustriálního území ve Wroclawi nabírá tempo. Architekti ze skupiny Cavatina Holding, která je také investorem objektu, si všimli potenciálu ve standardním pozemku, který se nachází mezi ulicemi a průmyslovými závody. Klasický tvar budovy se stal námětem pro křišťálovou fasádu připomínající vzhledem stěnu diamantu.

Výhoda revitalizace oproti expanzi

Navrhování budov na postindustriálních územích není lecjakou výzvou. Je důležité pochopit klima místa a jeho historii. Wroclawský průmyslový part díky výjimečným stavebním investicím získal postavení obchodní čtvrti Wroclawi. Diamentum Office vzniklé v této oblasti je příkladem metodického způsobu projektování – zapadá do městské struktury a zároveň se stává její vizitkou.

Diamentum Office vznikl na typickém, obdélníkovém pozemku. Klasický tvar budovy byl však prolomen originálně navrženou fasádou inspirovanou povrchem diamantu. Nově vzniklá budova, i přesto, že je vzdálená od centra města, přitahuje zrak dobrou architekturou – vyznačuje se ikonickým charakterem.

– Objekty, které navrhujeme, se v rozhodné většině nacházejí na postindustriálních územích. Při práci jsou zvláště důležité aspekty plánování – stavební povolení, sousedství, to vše, co nás obklopuje. Nikoli bezvýznamný je památkový charakter budovy nebo nutnost její revitalizace při jejím rozšiřování. Osobně mě těší práce na takových územích. Polská města jsou velká a expanzivně se rozrůstají. Dle mého názoru bychom měli nejprve zahušťovat zástavbu – postarat se o správný rozvoj již využívaných území, dát jim druhý život a obnovit možnost využívání obyvatelům – říká architekt Piotr Jasiński, vedoucí projektového oddělení Cavatina Holding.

Architektonický skvost

Moderní kancelářské budovy se pojí se skleněnými fasádami. Dobře navržená fasáda provedená z vysoce kvalitních materiálů se vyznačuje vynikající tepelnou izolací. Má to význam zejména v létě, když kvůli nutnosti ochlazování interiérů objekt spotřebuje mnohem více energie. Nevhodná fasáda může tento účinek ještě zesílit a vystavit tak celý systém klimatizace a ventilace selhání, což povede k nárůstu nákladů na údržbu kancelářské budovy.

Fasáda Diamentum Office byla provedena v systému sloupko-příčkové stěny MB-SR50N ALUPROF, který je určen pro konstruování a stavění lehkých obvodových plášťů – plochých zavěšeného a výplňového typu a také střech, světlíků a dalších konstrukcí. Při realizaci investice byla použita estetická verze systému MB-SR50N ve verzi PL, tzv. vodorovná čára, ve které je při vnějším pohledu zvýrazněno rozdělení – vodorovné nebo svislé. V souladu s aktuálními trendy v architektuře umožňuje slícování profilů sloupků a příček z vnitřní strany fasády a získání různých verzí vnějšího vzhledu. Tento systém je také základem pro řešení požární ochrany. V Diamentum Office byl použit systém sloupko-příčkové stěny MB-SR50N EI ALUPROF, který slouží pro stavění protipožárních konstrukcí ve třídě požární odolnosti EI15, EI30, EI45, EI60 podle norem PN-EN 1364-3 a PN-EN 1364-1 a zasklených střešních krytin ve třídě požární odolnosti REI30/RE30 podle normy PN-EN 1365-2. Systém je klasifikován jako nešířící oheň (NRO). Na fasádě byla použita také protipožární technická okna MB-78EI ALUPROF, jejichž konstrukce je založena na tepelně izolovaných hliníkových profilech. Výrobky provedené z tohoto systému se vyznačují také velmi dobrou zvukovou izolací, což je velmi důležité v případě objektů umístěných u městských komunikačních tahů a dopravních uzlů. Dodavatelem hliníkových výrobků otvorových výplní byla firma Dohal.

Kancelářská budova Diamentum Office byla vybavena okny v systému MB-70, který je doporučen pro energeticky úsporné stavby. Základní řada profilů umožňuje výrobu oken otevíraných dovnitř nebo ven. Jejich konstrukce umožňuje použití mnoha typů otvíravého, výklopného, otvíravo-výklopného, výklopného posuvného kování a harmonikových konstrukcí.

– V našich projektech se vždy snažíme zajistit přívod čerstvého vzduchu zvenčí, což je možné díky uspořádání výklopných oken na fasádě. Uživatelé je mohou volně otevírat, díky čemuž pociťují větší pohodlí při používání objektu a určitě se cítí bezpečněji – dodává Piotr Jasiński.

Systém se používá pro výrobu venkovních architektonických prvků vyžadujících velmi dobrou tepelnou a zvukovou izolaci. Má verzi se zvýšenou tepelnou izolací získanou díky použití speciálních izolačních vložek v profilech a v prostoru pod sklem. U systému MB-70 lze vyrábět okna a dveře proti vloupání až do třídy RC4 a okna odvádějící kouř.

– Moderní objekty vznikají převážně z hliníkových systémů, proto má hliník klíčový význam pro úspěch celé investice. Široká nabídka a dostupnost pokročilých systémů přispívají k tomu, že máme možnost stavět čím dál zajímavější budovy, v souladu s naším architektonickým vkusem. Bohaté portfolio realizací ze systémů ALUPROF inspiruje k hledání novátorských projektových řešení – zdůrazňuje Piotr Jasiński.

Krásný a funkční

Diamentum Office spojuje kancelářské, servisní a provozní funkce. Má certifikát BREEAM na úrovni Very Good, který potvrzuje mj. vysokou kvalitu ekologických řešení použitých v objektu. Kancelářská budova má devět pater, která lze snadno uspořádat, a jedno podzemní podlaží zajišťující 100 parkovacích míst. Rychlá komunikace se zbytkem města, blízkost cyklistických stezek a nákupních a obchodních středisek činí objekt ještě atraktivnějším pro nájemce.