2019-06-13

Další environmentální EPD certifikáty pro Aluprof SA

Podle loňských předpokladů předního evropského výrobce a distributora hliníkových systémů pro stavebnictví, značka Aluprof získala Environmetální prohlášení typu III pro okenní a dveřní systémy a fasádní systémy.

EPD prohlášení (Environmental Product Declaration) je nezávislý certifikát uznávaný na celém světě, který dokládá vliv výrobku na životní prostředí. Uděluje se na základě analýzy životního cyklu výrobku (Lifecycle Assessment), která musí snižovat negativní vliv výrobku na životní prostředí. Mezinárodní EPD systém je celosvětový environmentální program, kde poradní sbor Institutu stavební techniky společně s auditorem provádí objektivní posouzení a ověření všech procesů podle normy ISO 14025 a EN 15804, a přitom hodnotí mj. množství odpadu._.vzniklého při výrobě, úroveň spotřeby vody nebo energetickou náročnost celého procesu.

– Zrovnovážený rozvoj naší firmy je pro nás velmi důležitý. S přihlédnutím k tomu jsme v loňském roce požádali o udělení nezávislého certifikátu EPD typu III pro hliníkové profily. Jako firma vytyčující nové tržní trendy jsme se rozhodli, jako v případě předchozího úspěchu, podat žádost o udělení certifikátu pro další výrobky, kterými jsou okenní a dveřní systémy a fasádní systémy Aluprof. Kladné vyřízení naší žádosti u poradního sboru je také velkým přelomem pro naše klienty. Díky tomu mají nejen větší šanci na získání certifikátů zelené výstavby, jako BREEAM nebo LEED, ale také umožňují vědomá rozhodnutí spotřebitelů o nákupu našich výrobků a snížení tímto negativního vlivu budov na životní prostředí – vysvětluje Małgorzata Wojtasik, obchodní ředitelka firmy Aluprof S.A.

Aluprof S.A. dodává na trh hliníkové okenní a dveřní systémy s vysokou mírou technologické pokročilosti a také vratové a roletové systémy. Výrobce nabízí také moderní fasádní systémy, protipožární systémy a konstrukce proti vloupání zabezpečující budovu a řešení používaná v energeticky úsporné a pasivní výstavbě. Aluprof, kromě čtyř závodů v Polsku umístěných v Bielsku-Białej, Opolu, Goleszowie a Złotowie, má deset poboček v Evropě a Spojených státech. Firma patří do kapitálové skupiny Grupa Kęty S.A. – nejmodernější a nejrychleji se rozvíjející firmy v hliníkovém odvětví v Polsku.