2020-06-05

Carbon Tower ze systémů ALUPROF – nová ikona obchodní čtvrti Wroclawi (POLSKO)

Obchodní čtvrť v západní části Wroclawi, vzniklá v posledních několika letech na postindustriálním území mezi ulicemi Strzegomska, Robotnicza a Góralska, získala další ikonu v podobě kancelářské budovy Carbon Tower. Objekt ze systémů ALUPROF odlišující se formou otevírá novou kapitolu městské architektury hlavního města Dolního Slezska.

Architektura vytyčuje po staletí trendy rozvoje měst. Objekt Carbon Tower s charakteristickým trojúhelníkovým tvarem a jedinečnou skleněnou fasádou, postavený s použitím inovativních hliníkových systémů ALUPROF, vyvolává asociaci s již ikonickou budovou za oceánem. Newyorský objekt Flatiron postavený na začátku 19. století, jehož vizáž byla mnohokrát použita mimo jiné ve filmech i reklamách, se stal symbolem central business district, čtvrti uprostřed Manhattanu. Kancelářská budova umístěná na obtížně využitelném pozemku s trojúhelníkovým půdorysem byla vyhlášena prvním mrakodrapem na světě, stanovila stavební standardy a odbourala architektonické konvence a stala se zároveň přirozenou součástí městské struktury. Totéž lze říci o nově postaveném Carbon Tower, který vyprojektoval Piotr Jasiński, architekt ze studia Cavatina Holding.

Každá z námi navržených budov je jiná a rozpoznatelná. Chceme vytvářet objekty, které se na jedné straně odlišují vizuálně a funkčně a na druhé straně zapadají do kontextu místa. Významnou roli při navrhování hrají okolí, historie a možnosti plánování – říká architekt Piotr Jasiński, vedoucí projektového oddělení Cavatina Holding odpovědný za projekt kancelářské budovy Carbon Tower, postavené v hlavním městě Dolního Slezska.

Architekti ze studia Cavatina používají metodický přístup k projektování, který lze jasně vidět na příkladě Carbon Tower. Zpočátku byly zkoumány podmínky územního rozvoje a funkční možnosti, které pak určily předpokládaný tvar konstrukce budovy. Kancelářská budova byla umístěna na trojúhelníkový pozemek, což umožnilo navrhnout dynamický a expresivní tvar konstrukce, který je zároveň charakteristickým rysem objektu.

Objekt má kromě vysoké věže (55 metrů) postavené na pozemku ve tvaru trojúhelníku také nižší třípodlažní budovu ve tvaru kvádru. Na její střeše byla vytvořena zelená terasa, na kterou vede vstup přímo z kancelářské části. Kromě pozoruhodné formy kancelářská budova přitahuje zrak svou majestátní skleněnou fasádou. Dodavatelem fasády byla firma Dohal.

Skleněné fasády jsou vizitkou moderních kancelářských budov

Prosklené fasády v moderních objektech umožňují téměř ničím neomezený přístup k okolnímu světu. Skvěle odrážejí zeleň, když se rozpouštějí v obklopující krajině a mizí na obloze. Večer vyzařují hypnotické vnitřní světlo, což vytváří zajímavou, nenapodobitelnou kompozici.

Používání celoskleněných fasád vyžaduje pečlivé zvážení formy budovy – jejích rozměrů, rozdělení, detailů. Moderní technologie dnes umožňuje tvořit hladké, ničím nenarušené fasády s použitím velkoformátových tabulí. Toho jsme dosáhli tím, že jsme se vzdali širokých spojení a profilů ve prospěch úzkých příčlí, které nevidí kolemjdoucí – dodává architekt.

Aby bylo zajištěno pohodlí uživatelů, je třeba při navrhování vsadit na fasády s nejvyššími technickými parametry. Právě proto byl v objektu použit mj. systém sloupko-příčkové fasady MB-SR50N ALUPROF, který umožňuje tvořit efektní fasády s viditelnými úzkými dělicími liniemi, čímž zajišťuje trvalost a odolnost konstrukce. Rozlišovacím znakem je nepochybně široký rozsah profilů sloupků a příček a také bohatá nabídka příslušenství a spojovacích prvků, které umožňují dosáhnout většího rozsahu přenášeného zatížení – výplň jednoho pevného fasádního modulu může vážit až 1100 kg. Použití systému dává značnou volnost při navrhování upevňovacích bodů na fasádě a možnosti použití velkoformátového skla. Široká škála zasklení v kombinaci s dostupnými izolátory a příslušenstvím umožňuje dosáhnout vysoké úrovně tepelné izolace fasád. Systém MB-SR50N je vhodný také pro výstavbu obloukových konstrukcí s využitím ohýbaných profilů. Kromě toho tvar profilů sloupků a příček umožňuje vytvářet nosné konstrukce fasád v podobě rovnoměrného příhradového nosníku při pohledu z vnější strany. Usnadňuje to také provádět přesné, vzhledově estetické spojení s prvky vybavení, jako jsou zavěšené stropy nebo dělicí stěny.

V kancelářské budově Carbon Tower byl také použit okenní a dveřní systém MB-86US ALUPROF. Vyznačuje se velmi dobrou tepelnou a zvukovou izolací a vysokou vodotěsností a vzduchotěsností. Rozlišovacím znakem konstrukce, která z něj vznikla, je její vzhled. Profil křídla byl skryt za profilem rámu, zatímco povrchy skel montovaných v otvíravých a pevných polích se nacházejí v jedné rovině. Díky tomu je vzhled pevných a otvíravých polí stejný z vnější strany.

Druhým moderním okenním a dveřním systémem ALUPROF použitým v objektu je MB-70. Používá se pro zhotovení náročných tepelných a akustických izolací vnějších architektonických prvků, mj. různých typů oken, dveří, vitrín nebo prostorových konstrukcí. Tvar tříkomorových profilů umožňuje dosáhnout štíhlých, pevných konstrukcí oken a dveří.

V systému byly použity speciální tepelné přepážky a těsnění, které zaručují nízkou hodnotu součinitele prostupu tepla U, a tedy správnou tepelnou izolaci za každých atmosférických podmínek. Má to mimořádný význam v době rostoucích požadavků na objekty z hlediska energetické náročnosti a ochrany životního prostředí. MB-70 je také první systém, ve kterém byl pro výrobu středového těsnění použit dvousložkový kaučuk, který vykazuje vysokou odolnost proti stárnutí během let a zároveň velmi dobrou tepelnou propustnost. Dodatečnou funkcionalitou systému je možnost výroby konstrukcí oken a dveří odolných proti vloupání na jeho základě – říká Bożena Ryszka, ředitelka marketingu a PR ALUPROF SA.

Hliník má mimořádný význam nejen při výstavbě fasád moderních budov.

Systémy ALUPROF používáme také uvnitř objektů ve formě dělicích příček, protipožárních dveří a přepážek atd. Hliníkové architektonické systémy se vyznačují vysokými parametry z hlediska bezpečnosti a funkčnosti, proto se často používají ve veřejných objektech. Zajišťují také vizuální přednosti velkoformátové zasklení v interiérech vytváří dojem ničím neomezeného prostoru, což jej činí především bezpečným, ale také i atraktivním – zdůrazňuje Piotr Jasiński.

Vysoké standardy

Ukazatelem moderní kancelářské výstavby jsou získané ekologické certifikáty. Na konkurenčním trhu musí objekty splňovat ekologické požadavky na vysoké a nejvyšší úrovni. Nejinak je tomu v případě Carbon Tower, který se může chlubit získáním velmi dobrého hodnocení v rámci mezinárodního systému certifikace budov BREEAM. K jedněm z prvních otázek nájemců patří ty z oblasti ochrany životního prostředí a přívětivých pracovních podmínek. Při vycházení vstříc očekáváním investor zajistil, aby v objektu bylo kromě zelené terasy, na které uživatelé mohou relaxovat, také rozsáhlé zázemí služeb a stravování. Nájemci mohou používat mj. drogerii, mateřské školy a bufety.