2021-09-20

ALUPROF SA V EVROPSKÉM TÝDNU MOBILITY

Evropský týden mobility je iniciativa Evropské komise z roku 2002. Jejím hlavním účelem je podpořit změnu návyků škodlivých pro zdraví a životní prostředí. Dobrou praxí v této oblasti je používání veřejné dopravy nebo jízdního kola a v případě cestování automobilem do práce – hledání spolucestujících. Oslavy týdne probíhají od 16. do 22. září – Mezinárodní den bez aut. ALUPROF SA upozorňuje na udržitelnou dopravu, i když ve světle svých vlastních postupů může říct, že takový týden má… každý týden!

Vozidla znečišťující ovzduší jsou hlavní výzvou pro velká města. Látky obsažené ve výfukových plynech jsou stejně škodlivé jako průmyslové znečištění, s tím, že velké výrobní závody se málokdy nacházejí v centru města. Zároveň se nečistoty z výfukových potrubí objevují v přímém sousedství lidí a ve vysoké koncentraci. Je také důležité, že osobní automobily jsou hlavním zdrojem znečištění, odpovídají za 60,7 % všech emisí CO2 ze silniční dopravy v Evropě.

Právě proto firma Aluprof investuje do moderního vozového parku. Již dnes 40 % vozového parku Aluprof tvoří hybridní vozidla a plánují se další investice.

Kromě řešení pro vozidla parku jsou důležité další iniciativy skupiny Grupa Kęty:

  • V každé společnosti jsou připravena speciální parkovací místa pro osoby cestující na kole.
  • Jízdní kola se používají ve vnitropodnikové dopravě.
  • V případě přepravy zaměstnanců do vzdálených závodů se používá hromadná doprava.

Letošní slogan Evropského týdne mobility zní „Bezpečně a zdravě udržitelnou dopravou“. Výběr námětu je poctou útrapám, jaké Evropa a svět zažily během pandemie COVID-19.