2020-11-17

ALUPROF s certifikátem Cradle to Cradle

S potěšením oznamujeme, že firma Aluprof se může pochlubit dalším prestižním úspěchem v oblasti udržitelných produktových řešení. Hliníkový fasádní systém a naše okenní a dveřní systémy byly oceněny bronzovým certifikátem Cradle to Cradle Certified™. Hlavním účelem procesu certifikace, který provádí vydavatel dokumentů – Institut inovace výrobků Cradle to Cradle (The Cradle to Cradle Products Innovation Institute) je motivace k inovativnosti a navrhování výrobků, které mají příznivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí.

O konceptu Cradle to Cradle

Certifikát Cradle to Cradle Certified™ je globální měřítko bezpečnějších a udržitelnějších řešení vyvinutých pro oběhové hospodářství. Projektanti, výrobci a značky z celého světa se řídí produktovým standardem Cradle to Cradle Certified™, který je průlomem v projektování a výrobě materiálů majících příznivý vliv na lidské zdraví a planetu. Cradle to Cradle Certified™se také uznává za preferovaný produktový standard při provádění zodpovědných nákupních rozhodnutí.

Přeloženo z angličtiny Cradle to Cradle (C2C) znamená doslova: „od kolébky do kolébky“. Tato myšlenka předpokládá, že všechny komponenty výrobku lze použít v procesu recyklace. Tento princip popsali William McDonough a Michael Braungart v knize „Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things“. Autoři v ní popisují koncepci odklonění se od populárního v průmyslu schématu cradle-to-grave, podle kterého životní cyklus výrobku končí odstraněním z něj zbývajícího odpadu (výroba, použití, likvidace odpadu). Nový princip předpokládá opětovné použití materiálů již použitých v předchozí výrobě a přechod na model oběhového hospodářství. C2C napovídá, že průmysl musí chránit a obohacovat ekosystémy a biologický metabolismus přírody a zároveň musí dodržovat bezpečný a efektivní životní cyklus výrobku.

Bronzový certifikát Cradle to Cradle Certified™ pro systémy ALUPROF

ALUPROF provedla nepovinnou certifikaci nejen výrobních procesů, metod řízení organizace, ale také podrobila podrobné analýze navrhované systémy a své dodavatele. Audit provedli odborníci z firmy SGS, světového lídra v oblasti inspekce, ověřování, testování a certifikace.

Aby bylo možné získat certifikát Cradle to Cradle, výrobky jsou hodnoceny z hlediska environmentálního a sociálního výkonu v pěti kritériích kategorií udržitelnosti: bezpečnost materiálů, opětovné použití materiálů, obnovitelná energie a správa oxidu uhličitého, vodní hospodářství a sociální spravedlnost. Výrobkům je přiřazována úroveň úspěchu (bronzová, stříbrná, zlatá nebo platinová) pro každou kategorii. Norma podporuje neustálé zdokonalování v čase (udělení certifikátů na základě zvyšujících se úrovní úspěchů) a vyžaduje, aby certifikace byla obnovována každé dva roky. Mezi systémy ALUPROF, které prošly procesem certifikace Cradle to Cradle na úrovni „bronz“, jsou fasádní systém MB-SR50N HI+ a také okenní a dveřní systémy MB-86 SI, MB-86 Casement a MB-86 ST a MB-70, MB-70 HI, MB-70 Casement.

Oblasti certifikace

Standard Cradle to Cradle Certified™ zahrnuje posouzení metod řízení firmy v rozsahu hodnotových a dodavatelských řetězců z hlediska inovací a optimalizace materiálů a výrobků v souladu s nejpokročilejšími vědecky podloženými dostupnými zdroji v oblasti bezpečnosti materiálů, oběhu výrobků, obnovitelné energie a klimatu, vodního hospodářství a také sociální spravedlnosti.

  • Kategorie bezpečnosti materiálu slouží pro ujištění, že výrobky, vyráběné předními projektanty a výrobci s použitím co nejbezpečnějších chemických prostředků pro lidi a životní prostředí, se vyráběly se zohledněním procesu inventarizace, posouzení a optimalizace chemického složení materiálu. Ve snaze získat úplnou certifikaci mohou výrobci požádat o samostatný certifikát pro výrobky, které splňují požadavky na bezpečnost materiálu Cradle to Cradle Certified™.
  • Kategorie opětovného využití materiálu má za účel eliminaci pojmu odpadu – podle tohoto principu je výrobek průběžně recyklován a znovu používán, nestává se odpadem, pouze mění stav.
  • Kategorie „Obnovitelná energie a správa emisí oxidu uhličitého“ slouží pro ujištění, že výrobky se vyrábějí s využitím obnovitelné energie, aby byl omezen nebo vyloučen vliv skleníkových plynů na změny klimatu způsobené výrobou výrobku.
  • Kategorie „Vodní hospodářství“ uděluje vodě status cenného zdroje, dbá na ochranu vodních předělů a dostupnost vody pro lidi a ostatní živé organismy.
  • Na druhou stranu poslední kategorie vychází z předpokladu, že činnost ekonomických subjektů by se měla provádět s respektováním člověka a přírodních systémů, na které má vliv výroba samotného výrobku.

Více informací najdete zde: https://www.c2ccertified.org/.

https://www.c2ccertified.org/a...
https://www.c2ccertified.org/g...
https://www.sgs.com/en/our-com...
https://www.c2ccertified.org/g...