2020-10-27

Aluprof partnerem Forum Leaf International 2020

Evropské Fórum architektury (LEAF) je prestižní událost, které se účastní přední představitelé stavebního odvětví: architekti, inženýři, projektanti a také subdodavatelé. Letošní ročník byl zaměřen na téma udržitelné městské výstavby, přesněji řečeno územní plánování v uzavřeném okruhu. Firma ALUPROF se jako evropský výrobce hliníkových otvorových výplní ocitla mezi partnery virtuální akce a zúčastnila se diskuse o budoucnosti našich měst.

Znepokojující statistiky čili debata o tom, jak zabránit krizi

V průběhu Fóra LEAF odborníci již 19 let debatují o budoucnosti stavebních projektů, zvou k výměně nápadů a podporují osvědčené postupy v odvětví. Účastníci letošní konference upozornili na skutečnost, že v současné době žije ve městech více než polovina populace a podle předpovědi se v roce 2050 toto procento zvýší již na dvě třetiny. Velké aglomerace pohlcují více než 75 % přírodních zdrojů, vytvářejí 50 % globálního odpadu a emitují 60–80 % skleníkových plynů. Dle názoru odborníků implementace a přechod na ekonomičtější a cirkulační stavební průmysl přispěje k tomu, že nejbližší okolí bude zdravější a bezpečnější pro životní prostředí.

Budoucnost generací v rukou současných rozhodovatelů

Transformace aglomerací na ekologická a udržitelná města je hlavním úkolem lídrů ve stavebním odvětví. Úspěch tohoto poslání bude vyžadovat všestranné zapojení, proto pořadatelé LEAF 2020 pozvali k diskusi klíčové hráče v celém dodavatelském řetězci: developery, státní úředníky, architekty, projektanty interiérů, inženýry, poskytovatele a přední dodavatele. Zástupci firmy ALUPROF, která se denně zapojuje do aktivit pro udržitelný rozvoj, tvořili silnou strategickou podporu Fóra. – Diskuse o budoucnosti stavebních projektů, jejich vlivu na naše pohodlí, ale také na životní prostředí je již dlouho jednou z našich priorit. Navázání spolupráce s virtuální platformou je nejen dalším krokem na cestě k propagaci myšlenky udržitelných měst, ale také možností představit vizi a řešení naší organizace a také vynikající příležitostí k networkingu – říká Aleksandra Baksik, Brand & Sustainable Development Manager v Aluprof.

Letos, z důvodu pandemie COVID-19, se konference uskutečnila formou virtuální akce. Účastníci 20. ročníku LEAF se zúčastnili tematických chatů, které tvořily platformu pro výměnu nápadů a zkušeností. Kromě toho se mohli také „setkat“ s přednášejícími a partnery zapojenými do pořádání akce.

Více informací o akci na stránkách: https://www.arena-international.com/leaf/

aluprof