2019-07-02

Aluprof ocenila práce mladých architektů z krakovské polytechniky

Již známe laureáty dvou architektonických soutěží pořádaných firmou Aluprof S.A. ve spolupráci s Krakovskou polytechnikou. Soutěžní porota udělila celkem 6 cen a jedno čestné uznání.

Letošních ročníků obou soutěží se zúčastnilo téměř 50 studentů. Soutěž „Dům zítřka“ byla pořádána v rámci výuky projektování pro studenty druhého ročníku „Architektonicko-urbanistické projektování rodinných obytných komplexů“. Úkol uložený mladým adeptům architektury spočíval v přípravě zajímavého projektu rodinného a bytového domu s použitím hliníkových systémů Aluprof – okenních, dveřních, fasádních a roletových řešení. Projekty se týkaly ztracených míst, kterým byl vdechnut druhý život v moderní formě.

Mezi laureáty se ocitli:

  • Julita Kwak – 1. místo a dvoutýdenní stáž ve vybrané společnosti Aluprof na území EU za soutěžní práci „Ústraní – rodinný dům u Žywieckého jezera“. Vedoucí výuky: dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca, mgr inż. arch. Julian Franta
  • Katarzyna Lachendro – 2. místo a účast na setkání s architekty z České republiky ve Wroclawi 12.–14. září 2019 za práci „Dům na mostě“. Vedoucí výuky: dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca
  • Aneta Kozińska – 3. místo a účast na setkání s architekty z České republiky ve Wroclawi 12.–14. září 2019 za práci: „Vápenka Bordowicza“. Vedoucí výuky: dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca, mgr inż. arch. Julian Franta
  • Jakub Hus – čestné uznání za industriální projekt rodinného domu. Vedoucí výuky: dr mgr. inż. arch. Patrycja Haupt

Druhá soutěž „Projekt galerie podle předpokladu udržitelného projektování“ byl určen účastníkům předmětu „Koncepční architektonicko-urbanistické projektování“. Studenti prvního ročníku si museli poradit s projektem galerie podle předpokladu udržitelného projektování výstavby. V těchto soutěžních pracích nemohla také chybět stěžejní řešení z portfolia Aluprof.

Ze všech zaslaných prací porota vybrala tři laureáty, kteří získali věcné ceny věnované firmou Aluprof:

  • Alicja Wójcik – 1. místo
  • Olga Wędrychowska – 2. místo
  • Jan Wincierz – 3. místo

Ostatní účastníci získali pamětní diplomy s poděkováním za účast v soutěži. Výsledky obou soutěží byly oznámeny ve čtvrtek 27. června 2019 v hlavní budově Krakovské polytechniky na fakultě architektury. Všechny vítězné projekty budou prezentovány ve stanovených klasických médiích a na sociálních sítích a oborových výstavách.