2020-04-20

ALUPROF bojuje s virem a podporuje hrdiny

Protože bychom se chtěli přizpůsobit současné situaci a zároveň zaručit požadovanou podporu současným a budoucím zákazníkům, všechna oddělení ALUPROF zabývající se zákaznickým servisem pracují bez přerušení. Firma zavedla příslušné postupy a dodržuje doporučená opatření k zajištění bezpečnosti zaměstnanců. Výrobce hliníkových systému z Bílsko-Bělé jde však o krok dále — finančně podporuje zdravotnická zařízení, vyrábí obličejové štíty a daruje nemocnicím jiná ochranná opatření.

Grupa Kęty a její dceřiné společnosti ALUPROF a Alupol Packaging věnují celkem 600 tisíc zlotých na podporu zdravotnických zařízení v boji proti pandemii koronaviru SARS-CoV-2. Bílská záchranná služba a nemocnice s infekčním oddělením v Tychách vyhrazená pro pacienty s Covid-19 dostaly každá 200 tisíc zlotých. 

Přímou finanční podporu od ALUPROF obdržely: Krajská nemocnice a dětská nemocnice v Bílsku-Bělé, krajská nemocnice v Opolí, okresní nemocnice v Chrzanově a fakultní nemocnice č. 2 v Štětíně. Poskytnutá finanční pomoc umožní nákup potřebného osobního ochranného vybavení pro zaměstnance a pacienty a podpoří činnosti zaměřené na prevenci a potírání pandemie. 

– Doufáme, že prostředky, které poskytujeme, přispějí k podpoře nejnaléhavějších potřeb nemocnic. Věříme, že společným jednáním dokážeme zvládnout pandemii a minimalizovat její dopady – říká Tomasz Grela, předseda správní rady ALUPROF.

Proto společnost ALUPROF stanoví další pravidla pro pomoc při nákupu nezbytných ochranných pomůcek pro personál okolních nemocnic. Pomoc tohoto druhu již obdržela Slezská nemocnice v Těšíně, které ALUPROF daroval 200 tisíc roušek pro personál, díky nimž bude boj s pandemií koronaviru pro lékaře bezpečnější. 

Výroba obličejových štítů

Máme k dispozici moderní strojní vybavení a vyspělé technologie a můžeme se také opřít o znalosti a zkušenosti naších zaměstnanců, proto jsme v závodech ALUPROF v Goleszově a Zlotově rozjeli výrobu obličejových štítů ve velkém rozsahu, abychom mohli podpořit nejpotřebnější zdravotnická zařízení v celé zemi. Firma vyrobí 12 tisíc ochranných prostředků tohoto druhů, které pak bezplatně předá zainteresovaným zdravotnickým střediskům. Dříve jsme v závodě ALUPROF v Bílsku-Bělé rozjeli výrobu obličejových štítů na 3D tiskárně, čímž jsme reagovali na potřebu zajistit bezpečí zaměstnanců firmy, ohrožených zejména při styku s jinými lidmi, např. během přejímání dodávek na sklad.

Navíc jsme v rámci vnitřních činnosti zavedli řadu bezpečnostních postupů a preventivních opatření v centrále, výrobních závodech a dceřiných společnostech. Tam, kde to bylo možné, byl zaveden režim práce „home office“. Všichni zaměstnanci byli vybaveni prostředky pro dezinfekci rukou a pracovních stanovišť, bylo umožněno měření teploty, byl zaveden dezinfekční postřik společných oblasti v kancelářích a výrobních halách, dále byly organizační jednotky rozděleny do bezpečnostních zón za účelem omezit kontakt mezi zaměstnanci na nezbytné minimum.

Boj s virem

ALUPROF také zdůrazňuje význam opatření, která můžeme, a měli bychom, sami podniknout, aby se snížilo epidemiologické riziko. Pokud můžeme — zůstaňme doma! Dbejme zejména na hygienické postupy, myjme si často ruce (aspoň po dobu 20 sekund), snažme se nesahat na obličej a omezme na minimum kontakt s jinými lidmi. Důležitá je také péče a podpora lidí z rizikových skupin, tj. především starších lidí. Pokud jsme měli kontakt s nakaženou osobou — okamžitě se kontaktujme s příslušnou hygienicko-epidemiologickou stanicí.