Firma Aluprof má nezávislé Výzkumné a inovační centrum, které zavedlo systém řízení ISO 17025 a funguje podle něj. V prvním čtvrtletí roku 2017 Výzkumné inovační centrum zavedlo systém řízení v souladu s normou ISO 17025, v jehož následku byla podána žádost o akreditaci Polskému centru akreditace (PCA). Během auditů a závěrečného hodnocení personál laboratoře dokázal, že ústav splňuje všechna kritéria, normy a požadavky PCA.

Certifikát, který vydává Polské centrum akreditace, potvrzuje vysokou úroveň nezávislosti, nestrannosti a kompetencí personálu pracujícího ve Výzkumném inovačním centrum ALUPROF. – Dokument také dokládá, že výsledky dosahované laboratoří jsou směrodatné a nezpochybnitelné – říká Piotr Ciemała, vedoucí kvality v laboratoři. PCA při přípravě závěrečného hodnocení zdůraznilo, že silnou stránkou Výzkumného inovačního centra je angažovanost personálu a rychlé a kompetentní jednání, které je možné díky zevrubné znalosti výzkumných metod.

K Výzkumnému inovačnímu centru patří mj. největší zkušební komora ve východní a střední Evropě pro zkoušení oken, dveří, fasád a venkovních žaluzií v rozsahu zkoušek těsnosti. V komoře mohou být testovány výrobky s obrysovými rozměry s výškou do 6,5 m a šířkou do 6 m. Před nedávnem byla tato komora modernizována a vybavena moderním softwarem přizpůsobeným standardům institutu IFT Rosenheim, což umožnilo navázat bližší spolupráci s touto prestižní organizací.

Podepsaná smlouva umožňuje provádět zaměstnancům IFT Rosenheim typové zkoušky. Je to velmi pohodlné řešení, protože negeneruje logistické náklady spojené mj. s přepravou konstrukce do Německa, zajišťuje kratší termíny realizace zkoušek a čekání na dokumenty, a co je důležité, umožňuje přímou podporu klientů během zkoušení.