PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY

Na protipožární ochranu a také systémy pro odvod kouře a tepla je třeba pamatovat již při projektování budovy. Protipožární stěny, okna odvádějící kouř nebo kouřotěsné dveře jsou řešení, která díky technologickému pokroku umí chránit lidské zdraví a život. Aluprof vám nabízí protipožární systémy pro odvod kouře a tepla, které umožňují vyrábět různorodé prvky pro zabudování, odpovídající za uspořádání požárních zón v budovách a zaručující vhodné podmínky pro evakuaci osob. Výše uvedená řešení zahrnují jak výrobky, které jsou konstrukčně spojeny se skupinou okenních a dveřních systémů, tak i ty, které jsou založeny na sloupko-příčkových fasádních systémech. Požární odolnost takového typu konstrukce se pohybuje ve třídách od EI15 do EI120 v závislosti na požadavcích na svislé konstrukce, pro světlíky se nachází ve třídě REI30 / RE45.

Do skupiny výrobků, které odpovídají za bezpečnost uživatelů budov při požáru, patří taková řešení jako:

  • systém MB-78EI, který obsahuje vnitřní a vnější pevné protipožární přepážky, a dveře ve třídách EI15 až EI90,
  • protipožární stěny bez svislých dělících příček MB-78EI ve třídách EI30 a EI60,
  • automaticky posuvné protipožární dveře MB-78EI DPA ve třídě EI15 a EI30,
  • systém protipožárních dveří MB-86EI ve třídě EI30,
  • systém MB-118E umožňující provedení protipožárních přepážek s požární odolností ve třídě EI120,
  • sloupko-příčkové fasádní systémy: MB-SR50N EI a jeho strukturální varianta MB-SR50N EI EFEKT ve třídách od EI30 do EI60,
  • prosklené protipožární světlíky ve třídě REI30 / RE45, založené na systému sloupko-příčkových fasád,
  • kouřotěsné dveře MB-45D ve třídách Sm a Sa

Okna a křídla pro odvod kouře a tepla představují výrobky, které také patří do skupiny řešení zajišťujících bezpečnost osob během požáru. Jsou založeny na základních okenních a dveřních systémech série MB a řešeních pro světlíky nebo výklopná okna, která se používají pouze u fasádních konstrukcí.

Aluprof nabízí ještě jedno řešení, zajímavé z hlediska projektování protipožárních zón, a to možnost spojování různých konstrukcí s dodržením příslušné třídy požární odolnosti. Jako příklad lze uvést mj. dveře systému MB-78EI zabudované do fasády. Konstrukce provedená výše uvedeným způsobem může mít třídu EI30 nebo EI60. Podobná možnost zabudování dveří MB-78EI existuje v systému přepážek MB-118EI.

Srdečně vás zveme k podrobnému seznámení s protipožárními systémy, které nabízí firma Aluprof.

Názvy a symboly výše uvedených výrobků odkazují na stránky s obsáhlejšími a podrobnějšími informacemi o těchto výrobcích.