MB-86 Casement Okna otvíravé ven

MB-86 Casement Okna otvíravé ven

Systém oken otevíraných ven s tepelnou přepážkou MB-86 Casement je součástí systému MB-86 a slouží pro provádění prvků architektonické vnější zástavby, např. různých typů pevných oken, otevíraných ven, zádveří, vitrín a prostorových konstrukcí, které se vyznačují dobrou tepelnou a zvukovou izolací a vodo- a vzduchotěsností. Tento systém splňuje požadavky na úsporu energie a ochranu životního prostředí. Parametry oken vyrobených z prvků systému MB-86 Casement překračují požadavky nejpřísnějších platných předpisů a norem.

VLASTNOSTI OKENNÍHO SYSTÉMU MB-86 Casement:

 • Konstrukční hloubka okenních profilů činí: 77 mm (osazovací rám), 86 mm (křídlo). Takto přijaté hloubky profilů křídla a rámu dávají efekt jedné roviny z vnitřní strany po zavření.
 • Profily používané v systému mají tříkomorovou konstrukci, kde prostřední komoru tvoří izolační komora mezi tvarovými tepelnými přepážkami o šířce 43 a 42 mm.
 • Systém umožňuje dosáhnout vysoké tepelné izolačnosti díky použití izolačních vložek EPS, které se vkládají do prostřední komory spojeného profilu.
 • Vysokou těsnost proti pronikání vody a prostupu vzduchu a dobrou tepelnou izolačnost můžete dosáhnout mimo jiné díky speciálnímu tvarování dvoukomponentního středového těsnění (s buňkovou izolační částí) a zasklívacímu a dovíracímu těsnění.
 • Většina těsnění (např. zasklívací a vnější dovírací těsnění) se montuje bez přerušení, bez přiřezávání v rozích, konce těsnění se spojují v polovině délky horních příček okenních rámů. Středové okenní těsnění se přiřezává pod úhlem 45° a lepí do rohů pod úhlem 90° a lepí se na gumový roh. Je dostupné také středové těsnění v podobě pryžového rámečku. Takový způsob montáže zaručuje velmi dobrou vodo- a vzduchotěsnost.
 • Možné rozsahy tloušťky skel pro zasklení: okenní rám – od 13 do 61 mm, okenní křídlo – od 22 do 70 mm. Široký rozsah zasklení umožňuje montáž všech typů jednokomorových, dvoukomorových, akustických nebo bezpečnostních skel vyskytujících se na trhu.
 • Použití typických kovacích drážek typu „Euro“ umožňuje montáž dostupného kování určeného jak pro hliníková, tak i plastová okna otevíraná ven. Profily bez drážek v rámu se používají pro nůžkové kování.
 • V oknech systému můžete použít nůžkové kování (neviditelné) nebo klasické otočné závěsy (viditelné).
 • Frézování profilů lze provést ve skryté nebo viditelné verzi s dekorační záslepkou.
 • Spojené profily lze podrobit procesu práškového lakování a eloxování.
 • Spoje profilů se provádějí, stejně jako u MB-86, s minimálním obráběním s použitím dodávaných hliníkových spojek a dalšího příslušenství.
 • Technologie výroby konstrukce je maximálně zjednodušena, aby doba výroby byla co nejkratší.
 • K provedení většiny obráběcích prací lze použít přístrojovou výbavu (vrtací šablony, lisy nebo vykrajovače). Všechny součásti přístrojové výbavy k systému MB-86 Casement se nacházejí v sekci – Přístrojová výbava.
 • Systém MB-86 Casement je kompatibilní s jinými systémy firmy Aluprof, zejména s MB-86. Díky tomu se mnoho prvků může používat ve více než jednom systému, např. zasklívací lišty, těsnění, kování a většina příslušenství.

Zaregistrujte

a stáhněte soubory ve formátech

DWG, RVT, RFA, LCF, PDF

Přejděte k registraci