OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY

Hliníkové systémy ALUPROF umožňují výrobu mnoha různých typů oken a dveří v závislosti na rozsahu použití a podrobných požadavcích na funkčnost, design, tepelnou izolaci, odolnost proti vloupání, kouřotěsnost nebo požární odolnost. Patří mezi ně jak hliníkové konstrukce bez tepelné izolace, které slouží pro výstavbu vnitřních dělicích stěn a dveří (MB-45, MB-45 Office, MB-EXPO, MB-80 Office) nebo zabudování balkonů (systém MB-23P), tak i řešení založená na tepelně izolovaných profilech (MB-104 Passive, MB-86, MB-60, MB-70, MB-59S). Značná část tepelně izolovaných profilů je dostupná ve verzi "HI", která se vyznačuje speciálními přepážkami v profilech, které snižují součinitel prostupu tepla.

Nejlépe tepelně izolovanou konstrukcí v nabídce firmy je systém MB-104 Passive, ve kterém byla použita inovativní materiálová a technická řešení. Systém je jedním z produktů, které ideálně zapadají do trendu výstavby energeticky úsporných a pasivních domů, a má certifikáty Institutu pasivních domů PHI Darmstadt.

Zajímavou nabídkou v rámci okenních a dveřních systémů jsou hliníkové panelové dveře, dostupné v systémech s nejvyšší tepelnou izolací. Hliníkové profily pro dveře a hliníkové profily pro okna jsou hlavním výrobkem značky Aluprof, proto je škála těchto výrobků neobvykle bohatá.

V systémech Aluprof jsou dostupné nejen hliníkové konstrukce s nejčastěji používanými způsoby otevírání: otvíravé nebo výklopné, ale také otočná okna „Pivot“, okna ven otevíravá (např. MB-59S Casement, MB-70 Casement, MB-86 Casement), hliníková okna určená pro konkrétní fasádní řešení, jako jsou MB-60EF, a také zdvižně posuvné hliníkové terasové dveře MB-77HS, MB-59HS, posuvná okna a dveře MB-59 Slide, MB-59 Slide Galandage, MB-Slide/MB-Slide ST a harmonikové dveře MB-86 Fold Line, které jsou šíře popsány v záložce Posuvné a harmonikové systémy.

Nabídka výrobce hliníkových výrobků ALUPROF obsahuje také:

  • okna typu „Industrial“, určená pro modernizaci památkových budov,
  • hliníková okna se skrytým křídlem – v základní verzi: MB-86US, MB-70US, MB-60US a ve verzi se sklem lepeným na křídlo MB-70SG,
  • okna s úzkými hliníkovými profily a charakteristickými tvary: MB-Ferroline a MB-Slimline.

Na základě mnoha systémů Aluprof lze vyrábět také konstrukce proti vloupání ve třídě RC1 až RC4 a okna pro odvod kouře a tepla. Pro odběratele, kteří chtějí spojit příslušné technické parametry s dostupnou cenou, vznikla celá škála úsporných řešení, jako jsou MB-45S, MB-59SE a MB-60E.

V rámci okenních a dveřních systémů se nacházejí také speciální protipožární a kouřotěsné přepážky, v jejichž rozsahu jsou dostupné: systém MB-78EI s požární odolností ve třídách EI15 až EI90, energeticky úporná protipožární okna MB-86EI, systém MB-60E EI s požární odolností ve třídách EI15 až EI30, systém automatických posuvných dveří MB-78EI DPA s požární odolností ve třídách EI15 až EI30 a systém MB-118EI ve třídě EI120. Tuto skupinu doplňují kouřotěsné dveře bez požární odolnosti: MB-45D.

Široká škála systémů hliníkových profilů Aluprof je systematicky rozvíjená tak, abychom mohli co nejlépe odpovídat na požadavky současné architektury a vyhovět požadavkům zpřísňujících se norem a předpisů.