MB-INSTALLATION SOLUTION Systém teplé montáže

MB-INSTALLATION SOLUTION Systém teplé montáže

V energeticky úsporné a pasivní výstavbě se usiluje o minimalizaci tepelných ztrát vyplývajících z tepelných mostů a těsnosti spojů. Samotné namontování výrobků otvorových výplní (okna, dveře) s velmi dobrými izolačními parametry nestačí. Proto se při montáži doporučuje, aby okna a balkonové dveře byly namontovány v rovině tepelné izolace, je-li to možné, vysunuty před líc zdiva (přesunuty do roviny vnější izolace budovy), a bylo provedeno těsné spojení okenních a dveřních rámů se zdivem. Systém MB-Installation Solution zajišťuje snadné, rychlé a přesné provedení takové montáže.

Řešení montáže otvorových výplní je založeno na segmentových dílcích z tvrdého polystyrenu EPS s velmi nízkým součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,032 W/(m2K). Spočívá v rozšíření ostění provedením těsného nosného rámu z těchto dílců na principu skládací kostky. Tento rám je proveden ze zateplených montážních nosníků o šířce 100 nebo 200 mm, vybavených dvěma typy systémových kotev (vnějšími nebo vnitřními). Tyto nosníky včetně doplňujících montážních dílců: podprahového nosníku, konzol pod parapety: vnitřní a vnější a jiných spojovacích prvků, jako jsou lepidla, PU pěny, montážní spojky a těsnicí pásky, zajišťují těsnou a jednoduše proveditelnou montáž oken a dveří systémů ALUPROF. Systém MB-Installation Solution se může používat v případě zdiva zhotoveného technologií keramických a pórovitých tvárnic, bloků z lehčeného betonu, vápenných bloků, plné cihly, betonu a betonových bloků s otvory, dřevěného nebo ocelového skeletu. Toto řešení může být spojeno s bezespárovým systémem založeným na polystyrenu nebo vlně (systém ETICS) nebo se zateplením zdiva. Systém MB-Installation Solution kromě montáže oken v zateplovací vrstvě umožňuje také montáž otvorových výplní v líci zdiva, na podprahovém nosníku, s utěsněním pomocí parotěsné a paropropustné pásky.

Zaregistrujte

a stáhněte soubory ve formátech

DWG, RVT, RFA, LCF, PDF

Přejděte k registraci